Immortals of Aveum: Now with Enhanced Features and Promising Updates

Immortals of Aveum: Now with Enhanced Features and Promising Updates

Immortals of Aveum: Now with Enhanced Features and Promising Updates

Immortals of Aveum, the popular game available to all PS Plus members, recently received an exciting update that brings high dynamic range (HDR) support to consoles. Although the update is currently only available for PlayStation 5 and Xbox Series X|S, PC users can expect to enjoy this feature in the near future.

But that’s not all. In a future update, Immortals of Aveum is set to become the first title to introduce AMD’s FSR 3 with frame generation to consoles. This update will not only enhance the overall gaming experience but also improve framerates and game performance, thanks to its advanced frame generation and built-in latency reduction technology.

Additionally, the FSR 3 update will extend variable refresh rate (VRR) support, ensuring smoother gameplay and reducing instances of judder or screen tears on both consoles and PC.

It’s worth mentioning that Immortals of Aveum initially faced challenges during its release. Despite its promising premise, the game received mixed reviews, leaving players and critics underwhelmed by its execution. These difficulties were further compounded by layoffs at Ascendant Studios, which resulted in the departure of almost half of its workforce.

However, with these exciting updates and promises of continued improvements, Immortals of Aveum is poised to regain momentum and deliver an enhanced gaming experience to its dedicated fan base. As the game continues to evolve, players can look forward to a more immersive and visually stunning adventure in the world of Aveum.

Stay tuned for further updates as Ascendant Studios continues its efforts to make Immortals of Aveum an unforgettable gaming experience for all.

Immortals of Aveum, popularna gra dostępna dla wszystkich członków PS Plus, niedawno otrzymała ekscytującą aktualizację, która wprowadza obsługę szerokiej gamy kolorów (HDR) na konsolach. Aktualizacja ta jest obecnie dostępna tylko dla PlayStation 5 i Xbox Series X|S, ale użytkownicy PC mogą spodziewać się skorzystania z tej funkcji w niedalekiej przyszłości.

To jednak nie wszystko. W przyszłej aktualizacji Immortals of Aveum będzie pierwszą grą, która wprowadzi na konsole technologię AMD FSR 3 z generacją klatek. Ta aktualizacja nie tylko poprawi ogólny komfort gry, ale także zwiększy liczbę klatek na sekundę i wydajność gry dzięki zaawansowanej generacji klatek i wbudowanej technologii redukcji opóźnień.

Ponadto, aktualizacja FSR 3 rozszerzy obsługę zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR), zapewniając płynniejszą rozgrywkę i zmniejszając występowanie migotania lub rozrywania obrazu zarówno na konsolach, jak i na PC.

Warto wspomnieć, że Immortals of Aveum początkowo napotkało trudności podczas premiery. Pomimo obiecującej koncepcji, gra spotkała się z mieszanymi recenzjami, które pozostawiły graczy i krytyków niezadowolonymi z jej wykonania. Te trudności zostały dodatkowo pogłębione przez zwolnienia w studiu Ascendant, co spowodowało odejście prawie połowy zatrudnionych tam pracowników.

Jednak dzięki tym ekscytującym aktualizacjom i obietnicom dalszych udoskonaleń, Immortals of Aveum jest gotowe, by odzyskać impet i dostarczyć ulepszony komfort gry swojej oddanej społeczności fanów. W miarę jak gra będzie się rozwijać, gracze mogą spodziewać się bardziej immersyjnej i wizualnie imponującej przygody w świecie Aveum.

Bądźcie na bieżąco, gdyż studio Ascendant nadal pracuje nad tym, aby Immortals of Aveum stało się niezapomnianym doświadczeniem dla wszystkich graczy.

ascendant-studios.com