Възходът на изкуствената интелигентност в разходите за информационни технологии

Възходът на изкуствената интелигентност в разходите за информационни технологии

The Rising Power of Artificial Intelligence in Information Technology Spending

Появяването на изкуствен интелект (ИИ) не само революционира технологичната индустрия, но също така значително влияе на обществото като цяло, подобно на влиянието, което селското стопанство и индустриалните революции имаха в миналото. С развитието на ИИ става все по-ясно, че развитието и доставката на хардуер и софтуер, особено силиций, са от съществено значение. Полупроводниците играят решаваща роля във вълната на ИИ, насърчавайки иновациите и формират лидерството на полупроводниковата индустрия.

Прогнозите за изследованията показват, че комбинираните приходи на компаниите, занимаващи се с производство на оборудване, компоненти, софтуер, производство на чипове и дизайн на ИИ софтуер, ще се приближат до 1 трилион долара в този десетилетие. Изненадващо, четири компании, а именно Nvidia Corp., Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Broadcom Inc. и Qualcomm Inc., се очаква да вземат твърде голяма част от тази възможност от трилиона долара.

За да се получи повече представи за динамиката на полупроводниковия екосистема и за прогнозирането на пазара, theCUBE Research се сътрудничи с анализатора емерит David Floyer. Техният анализ включва сравнение на пазарните дялове от 2010 до 2023 г. и предоставя петгодишен прогноз за основните участници в индустрията. Те проучват пазарните тенденции, направляват прогнози относно печеливши и загубници и разглеждат рисковете, свързани с геополитическите, технологичните и енергийните фактори.

Едно от забележителните въздействия на издигането на ИИ е значителното въздействие, което той има върху разходите за информационни технологии. Увеличеното приемане на генеративен ИИ доведе до нарастване на инвестициите в технологии, свързани с ИИ. Скоростта на разходуване и проникването на ИИ в различните сектори, както подсказват данните от ЕTR, показва ясна възходяща тенденция. Приметно е, че 42% от клиентите преориентират средства от други бюджети, за да финансират инициативи за ИИ. Въпреки че връщаемостта на инвестициите от предприемаческия ИИ в момента се фокусира върху малки печалби от продуктивност, организациите имат значителни печалби от продуктивност, качество на услугите и потенциала за автоматизация на бизнес процесите.