Дали армадилото в Minecraft е най-„квадратното“ същество?

Дали армадилото в Minecraft е най-„квадратното“ същество?

Czy Minecraftowe armadillo jest najbardziej „blokowym“ stworem?

В играта Minecraft армадилите може би не са най-„блоковите“ същества, но са близки към това. Когато армадило в Minecraft се движи, може да изглежда малко „блоковат“, но главата и краката му се отличават от кубичния естетичен вид. Въпреки това, когато се превърта в защитна позиция, става почти перфектно блокоподобно изображение. А същества като шълкъри, слимове и магмени кубове са блокови още от самото начало, не изисквайки външни стимули.

Вземете шълкърите, например. Въпреки че те временно се отварят на атака, обикновено се смесват с околната среда в Градина на края на Minecraft, като подражават на обикновени блокове. Дори когато защитните им обвивки временно са отворени, „истинският“ шълкър вътре в обвивката е толкова блоков, колкото бронята, която използва за защита.

Също така трябва да споменем мобили като слимове и магмени кубове. И двете тези същества в Minecraft имат няколко разлики между тях, но и двете имат кубична форма, която леко се изкривява, когато скачат около средата. Дори когато биват атакувани и счупени, слимовете и магмени кубове запазват блоковите си форми, като ги правят много последователни „блокови“ моби, в сравнение с повечето други.

Всичко това подава въпроса: кой моб е най-„блоков“ в играта? Въпреки че това класифициране е неясно, ако играчите работят под предположението, че изучените моби тясно наподобяват формата на блок, трудно е да не се забележи, че слимовете и магмени кубове са най-„блокови“. Шълкърите и армадилите в Minecraft са близки, но понякога губят кубичната си форма.
…..