Роблокс представя мощни аналитични инструменти за подобряване на погледите на разработчиците.

Роблокс представя мощни аналитични инструменти за подобряване на погледите на разработчиците.

Roblox Introduces Powerful Analytical Tools to Boost Developer Insights

Roblox Corp обяви въвеждането на обширен набор от аналитични инструменти за разработчиците с цел да подобрят тяхното разбиране за поведението на играчите и оптимизират разходите в приложението. Новите инструменти, Economy и Funnel event analytics, ще дадат възможност на разработчиците да получат ценни насоки относно шаблоните на разходите на играчите и съотвените им проценти за задържане в игрите си.

Чрез аналитиката Economy, разработчиците ще могат да следят внимателно използването на вътрешните валути и ресурси от страна на играчите. Този модул ще предостави на разработчиците точна информация как играчите взаимодействат и използват вътрешните активи, което ще им позволи да вземат решения, основани на данни, за подобряване на общото потребителско преживяване.

Инструментът за анализ на Funnel събитията ще предложи детайлни насоки относно процентите на задържане на играчите. Разработчиците ще могат да определят конкретни етапи в техните игри, където играчите могат да се отклонят, като например по време на запознаване или във виртуалния магазин. Тази информация ще помогне на разработчиците да идентифицират зони за подобряване и да приложат стратегии за подобряване на ангажираността и задържането на потребителите.

Освен това, разработчиците ще имат възможността да сегментират данните от анализа по различни фактори, включително възраст, пол, платформа, операционна система и до три допълнителни потребителски полета. Това ще позволи по-задълбочен анализ на поведението и предпочитанията на играчите, което ще улесни насочените оптимизации и персонализирани преживявания.

През следващите седмици ще бъдат пуснати още инструменти, за да се засили мониторинга на потребителското поведение. Допълнителни функции, като „квалифициран процент на изиграни игри“, „квалифицирани играчи“ и „бенчмаркове на подобни преживявания“, ще позволят на разработчиците да сравняват производителността на своята игра с тази на конкурентите си. Тези функции ще дадат на разработчиците общо разбиране на индустриалните стандарти и бенчмаркове.

Roblox има и планове за въвеждане на проследяване на URL адреси в бъдеще, което ще предложи на разработчиците още начини за събиране и анализиране на данни.

За да научите повече за отключването на тези мощни аналитични инструменти и достъпа до новите табла, разработчиците могат да посетят форума за разработчици на Roblox. Освен това, Roblox активно работи по интегрирането на „4D генеративния AI“, позволявайки на играчите да създават герои и обекти с най-новите технологии.

Допълнителни факти:

– Roblox е онлайн платформа и система за създаване на игри, която позволява на потребителите да дизайнират и играят игри, създадени от други играчи.
– Платформата има голяма и активна общност, с милиони потребители и разнообразие от достъпни игри.
– Въвеждането на аналитични инструменти има за цел да предостави на разработчиците действителни препоръки за подобряване на техните игри и увеличаване на ангажираността на играчите.
– Инструментът за анализ на икономика се фокусира върху вътрешните валути и ресурси в играта, предоставяйки на разработчиците данни за начина, по който играчите използват тези активи.
– Инструментът за анализ на Funnel събитията помага на разработчиците да идентифицират къде играчите могат да се отклонят в техните игри, като им позволява да направят подобрения за увеличаване на процентите на задържане на играчите.
– Възможността за сегментиране на данните от анализа по различни фактори предоставя на разработчиците по-детайлни насоки за поведението и предпочитанията на играчите.

Важни въпроси:

1. Как разработчиците могат да използват инструмента за анализ на икономиката, за да подобрят потребителското преживяване?
Инструментът за анализ на икономиката предоставя на разработчиците подробна информация за начина, по който играчите взаимодействат с вътрешните валути и ресурси в играта. Чрез анализиране на тези данни, разработчиците могат да идентифицират проблемни зони и места за подобряване, за да увеличат потребителското преживяване.

2. Как инструментът за анализ на Funnel събитията може да помогне на разработчиците да увеличат процентите на задържане на играчите?
Инструментът за анализ на Funnel събитията позволява на разработчиците да установят конкретни етапи в тяхната игра, където играчите могат да се отклонят. С разбиране на местата, където играчите губят интерес, разработчиците могат да приложат стратегии за подобрение на тези зони и увеличаване на процентите на задържане на играчите.

Основни предизвикателства или спорове:

Един потенциален предизвикателство или спор, свързан с въвеждането на тези мощни аналитични инструменти, е възможността за прекомерно събиране на данни и нарушаване на личната неприкосновеност. Разработчиците трябва да се гарантират, че събират и анализират данните по отговорен и етичен начин, като спазват личната неприкосновеност на потребителите и регулациите за защита на данните.

Предимства:

– Аналитичните инструменти предоставят на разработчиците ценни насоки за поведението и предпочитанията на играчите, което им позволява да вземат решения, базирани на данни, за подобряване на игрите си.
– Възможността за сегментиране на данните от анализа по различни фактори позволява по-целенасочен анализ и оптимизация на потребителското преживяване.
– Бъдещите функции, като сравняването на производителността на игрите с конкурентите и проследяването на URL адреси, допълнително засилват възможностите на аналитичните инструменти.

Недостатъци:

– Прекалената зависимост от анализ на данни може да доведе до съсредоточаване върху краткосрочни оптимизации на шамара на дългосрочното творчество и иновации.
– Прилагането на промени, базирани на данни, може да изисква време и допълнителни ресурси.
– Има възможност разработчиците да станат прекомерно зависими от аналитичните инструменти, без да вземат предвид други качествени аспекти на дизайна на игрите и преживяването на играчите.

Предложени свързани връзки:
Roblox Developer Portal
Roblox Developer Forum