Ehdotettu Niobiittikaivos Nebraskassa tutkinnan kohteena taloudellisten viivästysten vuoksi

Ehdotettu Niobiittikaivos Nebraskassa tutkinnan kohteena taloudellisten viivästysten vuoksi

Ehdotettu Niobiittikaivos Nebraskassa tutkinnan kohteena taloudellisten viivästysten vuoksi

Ehdotettu niobiittikaivos Kaakkois-Nebraskassa on joutunut tarkastelun alle sen jälkeen, kun newyorkilainen lakitoimisto ilmoitti aloittavansa ”tutkimuksen” projektin viivästyneestä vuosittaisesta taloudellisesta raportista. Pomerantz LLP, merkittävä yrityslitigaatioihin erikoistunut toimisto, on herättänyt huolta mahdollisesta arvopaperipetoksesta tai muista laittomista liiketoimintakäytännöistä, jotka voivat liittyä NioCorpin toimintaan tai sen johtajien tekemiin päätöksiin.

Vaikka NioCorp ja sen edustajat hylkäävätkin tutkimuksen yrityksenä houkutella asiakkaita mahdollista oikeusjuttua varten, tutkimus herättää kysymyksiä projektin luotettavuudesta ja taloudellisesta vakauden tilasta. Niobiittikaivosta, joka pyrkii tunnistamaan ja jalostamaan niobiumia, skandiumia ja titaania, on keskusteltu jo vuosikymmenet Nebraskassa, mutta se on kohdannut vaikeuksia tarvittavan rahoituksen saamisessa käynnistääkseen toimintansa.

NioCorpin osakekurssi on kokenut merkittävää laskua NASDAQ-pörssissä, pudoten yli 10 dollarista osaketta kohden 4,09 dollariin viime kuukausien aikana. Sijoittajien huolta ovat lisänneet myös NioCorpin yhteistyö GX Accounting Corp:n kanssa, joka ei tuottanut odotettuja tuloksia. Toistaiseksi Pomerantzin toimesta ei ole kuitenkaan nostettu oikeusjuttua.

Näistä haasteista huolimatta NioCorp suhtautuu edelleen positiivisesti projektin työpaikkojen luomis- ja paikallistalouteen antamispotentiaaliin. Kaivosta on markkinoitu kriittisten mineraalien lähteenä teräksen tuotannossa ja maaliteollisuudessa.

Kuitenkin kriitikot väittävät, että projekti kohtaa merkittäviä esteitä. David Hammond, harvinaisten maametallien ja kriittisten mineraalien konsultti, pitää Nebraskan kaivosta ”todellisena haasteena” taloudellisen kannattavuuden kannalta. Harvinaisten maametallien erottaminen on vaikea ja kallis prosessi, mikä tekee kaivoksen menestyksestä epävarman.

NioCorp ilmoitti äskettäin tavoitteekseen saada 800 miljoonan dollarin rahoituksen Yhdysvaltojen vientipankin ”Tee lisää Amerikassa” -ohjelman kautta. Tämä ohjelma on linjassa presidentti Joe Bidenin pyrkimyksiin vahvistaa tärkeiden mineraalien kotimaista tuotantoa ja vähentää riippuvuutta ulkomaisista lähteistä.

Ehdotetun Niobiittikaivoksen kohtaama tarkastelu korostaa kaivostoimintaan liittyvien monimutkaisten ja riskialtisten kysymysten merkitystä. Projektin edetessä sen on käsiteltävä huolenaiheita ja varmistettava tarvittava rahoitus, jotta se voi toteutua.

UKK