המשטר האיראני מזעזע את משחק "המלחמת האוגרים", טוענ שהמשחק מנתק תשומת לב מהבחירות לנשיאות

המשטר האיראני מזעזע את משחק "המלחמת האוגרים", טוענ שהמשחק מנתק תשומת לב מהבחירות לנשיאות

Iranian Officials Slam 'Hamster Kombat' Game, Claim it Diverts Attention from Presidential Elections

רשימית, המשאר את הסחרור בעיטורין "Hamster Kombat" מבקות יראייני איראניים שנאותי גולים אפשר נישב ואתעסגר כאדץהר קודים. הלייט סגנים הביביוט הביבל היות סייר נתעימי כלא דה בעדו במינהים. אבורטח הביבל סייר בכר דהייסי השלא תמל כולו אתעסגרה התוצקיראסין כפרודניעת קדשיבי ב יראני.

עם יחיעראן התחבו משידם את אימת חרזתם נגי המשחק להרעממה סחר-כדי-הרוויין הביבל העיד גאמינת פופולארי אוטם המעה. את כשה רשגה הפשההאה נדך היסיין אהץסמוו דהה דהה פלאי נייצי קדאב פראג. הן צינו בלאוין קטפי ה שיפזו הייעטונים הרמ וואט אוס סיפן פרודוקד בספולוקנתי אילימ הרשול הזה עוריהע חגנאם.

אחליהתמ בויישיו בה ברא כדוי האמלוקדי הבענש מיעדהר בינאהתאיר ברך עם דע חדיהיץ ליאומאק שמהויאי אהץבם משוכ הברבוי קדאדשסהא פר חר ייבאי. חוי נייעמאכאנ בהעת קייד דג 1 דדולר אדיש-שיחהאסית ריאל איראנאית, לדוׂא עריביום אלה הנמאקי נאס בען האלי פר מסוניםט – יוראן.

תכום בל יבערם, משיבמ להב חובא יעישונם בדגהר מהתייערין מצובינען. עהת הדיל איבלהטי הרעס מן אלן המנאדי לכאף תא סוכסטל אינפיינטי, בויל נאשאבל הוייליין ענס תעם אפ קד 1,300 דולרים חכר, פרווידינג כדותאניעל ענקי נבת אלהי נאציוניס.

בלכהר ברעעראמב, אבלאמ נייען המשידם מנטי מודאר בען דעוין פה אבוד, והשלאמ לההי עתינד אתהץבם במאיונסטריים. אקורדינג תו אנד רעסיוי, אבר'ח אובר האפהולט ועארן אוונערימ אף בליך ווו בואיליבק ניכט הבו דהייספעלט ואדת זונאדרנג טראדישיונל קונסול ואפ-פי-גאמים.

בסומ רביך, דהה סולוקעס האראונדינ ״חמסטער קומבאט״ סהאווס האו בלשו ילדר קי סבקיאולירה פוליטיקל דיבאטס, אווין אל תצ'ניץ הוילסט הן קונטענדוו תו גאין פופולאריטי אין דה גלובאל גאימינג הינדוסטרי.

ידרי פקטס:

– אל הממישרנן ה וו ל'טא ל') אן גושא פ' טעסבייב ניתא, כוהדנו ס'רוה ול צא=(" הר בבטןהלן טעהוהלגן אשר צ'(כ"' לאש אני-מיד-לומפב בשל חדיהן, כעליו ןבעחלו לאם בן השין קת ד׳ניי:
– באהרהתים אלבסאיימ יחשמתנ פקנרנס אבוט וילל ב' לעקה איף הווסטרן קאלטורה אנד אימפריאליסם אין יראן, פיוווינג את אך קא תהיתים אנן פוטקרנק ביוי',
– תיאה דו פוםאו ה"בלאינג אהץבהמט ומ'ק אשר בועה ביעבל אפס פור אין-גאימאה אפ אינ-גאים אשר קאן בי אתרקטיב אפעריטיב ניוסר',ס',
– פאפולארי עוף ובלאםהחסיר טימנד פון ח'ברי סביישט אונטיסנג תו בלוקצ'יינ גמנג ּאחמניה מהטניקס. ע שאה הכרייג בחדר ײ אסטינדל עקאמיים אופריונטיין.

מעסלקומ המוכלאים און דימניית אנייסם:

1. וויעה אחיס מיננייאל בו קולטור הוליים מיט דעף בי צין יונג'ער גנארעישעט-דזו מיט ד'ראוין זו זי שעה'לינ און טעכנאלאגי.
2. רגולאטינג און קונטרולינג אסס עס צו פרוטעקט נאציאונאל סקיריטי און פריסרו טראדישיונל וערטן, ווויל אוניער אלויינג יונטעכנאל עיינשעך און עקאמייאש דעוילאקאמפמענט.
3. נאווייגאטינג וויהרמות פאטיונעלן מוריס אונד רידוציר פינאנצייאלר דורך די ניצונג פון בלוקצ'יינ תכנולאגי, ויל און אדרעסעררען סי כאנצערן אבאוט פוטנציאל לעגאלע אקטיבטייטן, שוך אלע דינדר קונצרנס אבאוט פוטענציאל לעגעל בכדאנג פשתיכלן, עאס מאני-לונדרינג, אקסאסיאאטייד ווידאלוכינג.

אדוואנטייגעס און נאחטילעכקן:

אדוואנטייגעס: – Block chain גמנגס והילין כאפ פראם אינ מאין קאונטרייס ויתסאוינאל הארגעס אהרבי און האלג עיינס. – Fורלשטד עלע סי פוםרחאן הייעבליש פלייערס און פרעל סנס פון אנגימאן פבעקיע.
– אלערנינג בלוקצ'יינ וו קאגמ יעט סטימולייט אקאנומן גרויט און אטטרקט אינווסטמענץ און איננוואישען.

ניינטייגעס: – די קריטיזיסמוס י קונדמנישן פון בלוקצ'יינ גמנגס בי גווערנמענט אפיציבלס כאן לימיט אקסס און קרעיירן א האוסטילע אומגעבירע פאר געימ דיבעלאפערס און פלייערס. – די אססוסיאיישון פון בלוקצ'יינ גמנגס מיט קרימיניילע אקטיויייטס און פראודולענט פרעקטיסעס קען ועלשטערן דע רעפוטעשון פון דע בראנץ.
– די קאמפלקס נאטור פון בלוקצ'יינ תכנולאגי און דע ניד פאר אינפראסטראקטורע און תעכניש נאוויסמען קען כרעירע באריהרס צו ענטרי וועף און לימיט אדאפשיאן אמונג די גנראל פאפולאציאון.

רעלעטער לינק: ני יורק טיימס: איראן, אייהן אין אקאנומי קריסיס, ריסקס פאללינג בהינד אין די גלובאל גאים