חקירת ההשפעה של "שימוש חדש ב-'System of a Down' בפני 'Kycoo the Ghost Destroyer'"

חקירת ההשפעה של "שימוש חדש ב-'System of a Down' בפני 'Kycoo the Ghost Destroyer'"

Nowe zastosowanie "Systemu Down" w obliczu "Kycoo the Ghost Destroyer"

1. כמובן שניתן להפעיל את "System Down" רק אם יש ליריבך מפלצת מכונה באזור המפלצות שלו בלבד. בנוסף, אם האפקט של "Kycoo the Ghost Destroyer" פעיל כאשר האפקט של "System Down" מתממש, רק מפלצות מכונה שיש ליריבך יושרפו. אם אין מפלצות מכונה באזור המפלצות של היריב שלך, אך יש כמה בקבר שלו, אז לא ניתן להפעיל את "System Down".

2. כן, ניתן להפעיל את "Rage with Eyes of Blue" אף אם האפקט של "Necrovalley" פעיל. אך, אם אין לך כל קלפים בבית הקברות שלך, אז האפקט של "Rage with Eyes of Blue" ייבטל.

3. ניתן להשתמש באפקט השלישי של "Deskbot Base" אם ליריבך יש לפחות קלף אחד בידו או בבית הקברות שלו. אם האפקט של "G.B. Hunter" פעיל כאשר האפקט של "Deskbot Base" מתממש, כל הקלפים בידו ובבית הקברות של היריב שלך יערבבו מחדש לחפיסה.

4. ניתן להפעיל את אפקט של "Crystron Phoenix" לאחר סינכרו סאמונתו, כל עוד ליריבך יש קלף קסד/פתק בשטח. נוסף על כך, אם האפקט של "Necrovalley" פעיל עדיין כאשר האפקט מתממש, אך אין קלפים קסד/פתק בבית הקברות של היריב שלך, אז האפקט של "Crystron Phoenix" יבוטל. אם אין קלפים קסד/פתק בבית הקברות של היריב אחרי שהאפקט של "Crystron Phoenix" מתממש, אז כל קלפי הקסד/פתק בשליטה של היריב שלך ייגונו.

5. ניתן להפעיל "Terror of Trishula" במצבים הבאים:
– אם אתה שולט במשושה "Ice Barrier" סינכרו מגולים עם שמות שונים אחד או שניים וליריבך יש לפחות קלף אחד.
– אם אתה שולט בשלשה או יותר משושה "Ice Barrier" סינכרו מגולים עם שמות שונים וליריבך יש לפחות קלף אחד או יש לו לפחות קלף אחד בידו.
בזמן הממשק של האפקט, אם יש לך רק משושה אחת "Ice Barrier" סינכרו פתוחה עם שם שונה, יש להפעיל את האפקט של "מגירת קלף אחד שנמצא בשליטת היריב שלך."
בזמן הפעלת האפקט, אם יש לך שתי משושות שונות "Ice Barrier" סינכרו פתוחות ואין קלפים בבית הקברות של היריב שלך, יש להפעיל את האפקט של "מגירת קלף אחד שנמצא בשליטת היריב שלך."
בזמן הפעלת האפקט, אם יש לך שלושה או יותר משושות שונות "Ice Barrier" סינכרו פתוחות ואין קלפים בבית הקברות של היריב שלך, יש להפעיל את האפקט "מגר קלף אחד שנמצא בשליטת היריב שלך" ו"מגיר קלף אקראי מידי היד של היריב שלך."
בזמן הפעלת האפקט, אם יש לך שתי משושות סינכרו שונות או יותר, אך ליריב שלך יש קלפים בבית הקברות שלו, אז האפקט של "Terror of Trishula" ייבטל ולא ייעשה שימוש.