Как да преодолеем Banette в рейдовете на Pokemon GO

Как да преодолеем Banette в рейдовете на Pokemon GO

How to Overcome Banette in Pokemon GO Raids

Чрез използването на правилната комбинация от атакуващи Покемони от тип Тъмно и Призрачно, треньорите могат лесно да победят Банет в рейдовете от 3-та звезда в Pokemon GO. Тези атакуващи могат да се възползват от ефекта на Бонус при Атака със Същия Тип (STAB), за да увеличат нанасяните от тях щети. Важно е да има подобни типове Покемони и атаки, за да се активира този ефект.

Банет, като бос на 3-та звезда в рейда, има Сила за Битка (CP) от 16 660. С Атака от 218 и Защита от 126, той е противник, който може да бъде победен. Треньори трябва да обръщат внимание на Бързите и Заредените Атаки на Банет, включително Остро Катерене, Проклятие, Призрачна Топка, Гръмотевица и Мигновенно Сияние. Важно е да се избягват Покемоните, които са слаби срещу атаките от тип Призрачно, Електрическо и Феерично.

Способността на тима да оцелее в битката с рейда е от съществено значение, и треньорите следва да се концентрират върху отбягването на Заредените Атаки на Банет, за да минимизират щетите по техните контри. Те също така трябва да запасят лечебни предмети, за да осигурят, че техният тим остава здрав през цялата битка. Времето за побеждаване на Банет в рейдовете е 180 секунди.

За да увеличат шансовете си за успех, треньори могат да използват мощни контри като Мега Тиранитар, Мега Генгар, Мега Райкуаза, Сенчестия Рожен, Курсола, Хидрайгон, Блейсфелон и Даркрай. Тези Покемони разполагат с правилни въоръжения, като Ухилен Кълка, Бруталензвайнг, Лик, Призрачна Топка, Драконов Острие, Драконово Вълнение, Проклятие, Опит и Рев.

Чрез използването на тези стратегии и контри, соло треньорите могат да излязат победители срещу Банет в рейдовете на Pokemon GO. Тези съвети могат да се приложат и в игрите за защита на Гима в PvE. Усъвършенстването на тези техники ще помогне на треньорите да надделеят в битките си срещу този възможностен Покемон от тип Призрачно.

Допълнителни Факти:
– Банет е Покемон от тип Призрачно, въведен в Трето Поколение.
– Той еволюира от Шупет при излагането му на Полъх от Мрак.
– Банет има Мега Еволюция, известна като Мега Банет, която беше въведена в Шестото Поколение.
– В Pokemon GO, Банет може да се срещне като Рейд Бос в Рейдове от 3-та ниво.
– Банет има бляскава форма, която има различно оцветяване от нормалната му форма.

Ключови Предизвикателства или Контроверзии:
– Едно от предизвикателствата при побеждаването на Банет в рейдовете е управлението на ограничения времеви период от 180 секунди.
– Треньорите могат да се сблъскат с трудности, ако нямат достъп до препоръчителните контри или оптимални въоръжения за техните Покемони.
– Аспектът на RNG (Генератор на Случайни Числа) при рейдовите битки понякога може да доведе до Банет с атаки, които са по-трудни за противодействие.

Предимства:
– Атакуващите Покемони от тип Тъмно и Призрачно имат типово предимство срещу Банет, което улеснява нанасянето на повече щети.
– Използването на собствените Мега Еволюцирани Покемони на треньорите, като Мега Тиранитар или Мега Генгар, може да предостави допълнителни бонуси в битката.
– Треньорите могат да се възползват от ефекта на Бонус при Атака със Същия Тип (STAB), когато използват Покемони и атаки от същия тип.

Недостатъци:
– Атаките на Банет включват разнообразие от типове, включително Призрачен, Електрически и Фееричен, които могат да са трудни за ефективно противодействие.
– Треньори, които нямат достъп до висококачествени контри или определени Покемони, може да се борят с Банет.
– Необходимостта да избягват Заредените Атаки на Банет може да бъде трудна за изпълнение перфектно, особено със срочността на времето в битката с рейда.

Препоръчан свързан линк:
Официален Уебсайт на Pokemon