Uued suunad ja võimalused maksustamisel online-mängutööstusele

Uued suunad ja võimalused maksustamisel online-mängutööstusele

The Impact of Taxation on Online Gaming in India

E-kaardimängude maastik Indias on muutumas, kuna maksuregulatsioonid esitavad nii takistusi kui ka kasvuvõimalusi. Varasemalt eraldas selgelt oskusel põhinevad mängud juhusest tingitud mängudest maksustamise eesmärgil. Siiski on hiljutised muudatused maksumäärades hägustanud seda vahet, tekitades tööstuses ebakindlust.

Oskusel põhinevaid mänge võeti varasemalt kasutusse ajaveetmisseadusest välja, soodustades keskkonda, mis soodustab kasvu ja investeerimist. Siiski allutatakse oskustel põhinevad mängud nüüd 28% käibemaksule, viies need koos kasiinode ja hobuste võiduajamiste põhinevate mängudega ühtsele tasemele.

Need maksud erinevad maailma tavapärastest, mille ülempiir on sageli 15% kuni 20%, ning mõjutavad juba negatiivselt tööstust. On teatatud koondamistest ja üks ettevõte on turult täielikult lahkunud, samal ajal kui väiksemad ettevõtted on lõpetanud tegevuse, viidates rohkemate sulgemiste võimalikkusele, kui kõrge maksukoormus püsib.

Lisaks veab suurenenud maksud kasutajad ebaseaduslikele platvormidele, mis ei kuulu käibemaksu reguleerimisala alla, pannes ohtu ja õõnestades kodumaise turu kasvupotentsiaali. Tööstus, koos lubavate investeeringutega riiklikelt ja rahvusvahelistelt allikatelt, oli valmis oluliseks laienemiseks. Siiski takistavad maksustamise ja regulatsiooni ebakindlus ning makromajanduslikud väljakutsed selle arengut.

Maksuimplikatsioonid laienevad kaugemale sektorist endast, mõjutades eeldatavaid 250 000 töökoha loomist aastaks 2025. Oskusel põhinevate mängude vale liigitamine juhusel põhinevateks mängudeks avaldab tööstusele ja selle pakkumistele püsivaid tagajärgi.

Online-mängutööstuse täieliku potentsiaali avamiseks peab valitsus läbi vaatama need maksuregulatsioonid. Rahvusvaheliste parimate tavade järgimine ja oskusel põhinevate ja juhusel põhinevate mängude vaheline eristamine võivad avada tee jätkusuutlikuks kasvuks.

### Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. **Mis on Käibemaks (Goods and Services Tax)?**
– Käibemaks on kaudne maks, mis kehtib kaupade ja teenuste tarnimisel Indias. See on asendanud eelnevalt eksisteerinud mitmed kaudsed maksud.

2. **Kuidas mõjutavad maksumäärad online-mängutööstust Indias?**
– Maksumäärad, eriti kui need on kõrged ja erinevad rahvusvahelistest normidest, võivad pidurdada kasvu, kaasa tuua töökohtade kaotusi ja suunata kasutajad registreerimata välismaistele platvormidele.

3. **Miks on oskusel põhinevate ja juhusel põhinevate mängude eristamine maksustamisel oluline?**
– See eristamine mõjutab seda, kuidas mänge klassifitseeritakse, maksustatakse ja reguleeritakse, mõjutades tööstuse tegevust, investeeringuid ja kasutajate käitumist.

Uute maksupoliitikate ülevaatamine ja soodsa keskkonna loomine võivad anda Indiale võimaluse toetada online-mängusektorit ja aidata sellel märkimisväärselt kaasa majandusele.