چگونه می‌توانید در رید‌های پوکمون گو با مقاومت در برابر بانت درگزی پیروز شوید

چگونه می‌توانید در رید‌های پوکمون گو با مقاومت در برابر بانت درگزی پیروز شوید

How to Overcome Banette in Pokemon GO Raids

با استفاده از ترکیب مناسب حمله‌کنندگان Dark و Ghost، مربیان می‌توانند به راحتی در مقابل شکوفه در حالت 3 ستارهٔ Pokemon GO برنده شوند. این حمله‌کنندگان می‌توانند از اثر Same Type Attack Bonus (STAB) بهره ببرند تا خروجی خرابی خود را افزایش دهند. اهمیت دارد که پوکمون‌ها و حرکت‌های مشابه داشته باشید تا این اثر فعال شود.

به عنوان یک رئیس حالت 3 ستاره، شکوفه یک قدرت نبرد (CP) برابر با 16،660 دارد. با یک آمار حملهٔ 218 و یک آمار دفاعی برابر 126، او یک حریف قابل شکست است. مربیان باید به حرکت‌های سریع و شارژی شکوفه توجه کنند، از جمله Shadow Claw، Hex، Shadow Ball، Thunder و Dazzling Gleam. اهمیت دارد که از استفاده از پوکمون‌های ضعیف در برابر حرکت‌های Ghost، Electric و Fairy پرهیز کنید.

بقاییت در نبرد رید اهمیت دارد و مربیان باید بر روی اجتناب از حرکت‌های شارژی شکوفه تمرکز کنند تا کاهش آسیب به حسابرسان‌های خود کنند. آن‌ها همچنین باید از لوازم درمانی برای اطمینان از اینکه تیم‌شان طول این نبرد سالم باقی می‌مانند، استفاده کنند. حد زمانی برای شکست دادن شکوفه در نبردها 180 ثانیه است.

برای حداکثر کردن فرصت‌های موفقیت خود، مربیان می‌توانند از حسابرسان‌های قدرتمندی مانند Mega Tyranitar، Mega Gengar، Mega Rayquaza، Shadow Chandelure، Shadow Cursola، Hydreigon، Blacephalon و Darkrai استفاده کنند. این پوکمون‌ها حرکت‌های مناسب را مانند Bite، Brutal Swing، Lick، Shadow Ball، Dragon Tail، Dragon Ascent، Hex، Astonish و Snarl دارند.

با استفاده از این راهبردها و حسابرسان‌ها، مربیان تنها می‌توانند در برابر شکوفه در نبردهای Pokemon GO پیروز شوند. این نکات همچنین می‌توانند در بازی دفاعی ژیم PvE اعمال شوند. تسلط بر این تکنیک‌ها به مربیان در پیروزی در نبردهای خود در برابر این پوکمون مخوف Ghost کمک می‌کند.

اطلاعات اضافی:
– شکوفه یک پوکمون Ghost است که در نسل سوم معرفی شده است.
– او از Shuppet به شکوفه تکامل می‌یابد هنگامی که به یک Dusk Stone انتخاب شود.
– شکوفه یک Mega Evolution به نام Mega Banette دارد که در نسل ششم معرفی شد.
– در Pokemon GO، می‌توان شکوفه را به عنوان Raid Boss در Raid های سطح 3 مواجه کرد.
– به شکوفه یک فرم جلا دار می‌توان اختصاص داد، که از جلوه معمولی‌اش با رنگ‌های متفاوتی برخوردار است.

چالش‌ها یا مباحث داغ:
– یکی از چالش‌های شکست دادن شکوفه در نبردها، مدیریت زمان محدود 180 ثانیه است.
– مربیان ممکن است با مشکل مواجه شوند اگر به حسابرسان‌های توصیه شده یا حرکت‌های بهینه برای پوکمون‌های خود دسترسی نداشته باشند.
– جنبه امانت (Random Number Generator) در نبردهای رید گاهی می‌تواند باعث شود شکوفه حرکت‌های دشوارتری داشته باشد که با آن‌ها باید مقابله شود.

مزایا:
– حمله‌کنندگان از نوع Dark و Ghost قدرت نسبی را بر فرابیان برای شکوفه دارند که باعث می‌شود آسان‌تر آسیب بیشتری وارد کنند.
– استفاده از پوکمون‌های Mega Evolved خود مربیان، مانند Mega Tyranitar یا Mega Gengar، می‌تواند افزایش‌های اضافی را در نبرد فراهم کند.
– مربیان می‌توانند از اثر Same Type Attack Bonus (STAB) بهره ببرند هنگام استفاده از پوکمون‌ها و حرکات همان نوع.

معایب:
– حرکت‌های شکوفه شامل تنوعی از انواع است که شامل Ghost، Electric و Fairy هستند که می‌تواند برای مقابله بهینه‌ای چالش‌برانگیز باشد.
– مربیانی که به حسابرسان‌های سطح بالا یا پوکمون‌های خاص دسترسی ندارند، ممکن است در مقابل شکوفه دست برند.
– ضرورت اجتناب از حرکت‌های شارژی شکوفه می‌تواند دشوار باشد تا به درستی اجرا شود، به‌ویژه با فشار زمانی از نبرد رید.

پیشنهاد لینک مرتبط:
وب‌سایت رسمی پوکمون