McKinsey ja NVIDIA yhdistävät voimansa mullistaakseen toimialoja generaatioälyä hyödyntäen

McKinsey ja NVIDIA yhdistävät voimansa mullistaakseen toimialoja generaatioälyä hyödyntäen

McKinsey and NVIDIA Join Forces to Revolutionize Industries with Generative AI

McKinsey, yhteistyössä NVIDIAn kanssa, aloittaa jännittävän kumppanuuden hyödyntääkseen generatiivisen tekoälyn voimaa ja luodakseen pysyvää innovaatiota eri teollisuudenaloilla. Tämä strateginen liittoutuma, jonka mahdollistaa McKinseyn tekoälydivisioona QuantumBlack, pyrkii varustamaan yritykset muuntautumiskykyisillä valmiuksilla ja hyödyntämään arviolta neljän biljoonan dollarin tuottavuuspotentiaalin, joka liittyy generatiivisen tekoälyn käyttöön.

Generatiivinen tekoäly on asetettu mullistamaan yrityksiä mahdollistamalla niiden uudistaa toimintonaan kestävälle innovaatiolle. Hyödyntäen asiantuntemustaan ja huipputeknologiaa, McKinsey valtuuttaa johtajia hyödyntämään täysimääräisesti generatiivisen tekoälyn arvoa ja muokkaamaan teollisuutensa tulevaisuutta.

Hyödyntämällä NVIDIAn kehittyneitä teknologioita, McKinsey tuottaa jo merkittäviä tuloksia useille asiakkaille. Yksi merkittävä esimerkki koskee maailmanlaajuista johtajaa myyntipisteiden laitteiden alalla, jota McKinsey auttaa muuttumaan digitaalisten vähittäiskaupparatkaisujen tarjoajaksi. Strategisten konsultointipalveluiden ja NVIDIAn tekoälyteknologian avulla he kehittävät tekoälypohjaisia ratkaisuja, jotka optimoivat tarjouksia ja tarjoavat hyper-personalisoinnin.

Tätä muutosta ajaa NVIDIA Merlin, olennainen osa NVIDIA AI Enterprise -ohjelmistoa. Merlin on GPU-kiihdytetty viitekehys, joka mahdollistaa organisaatioiden rakentaa suorituskykyisiä suosittelujärjestelmiä mittakaavassa. Poiketen perinteisestä CPU:iden varaan rakentamisesta, tämä teknologia hyödyntää NVIDIAn Tensor Core -GPUjen laskentatehoa ja muuntajapohjaista mallia. Edistyneiden kirjastojen, kuten NVTabular ja Transformers4Rec, tukemana Merlinilla on potentiaalia mullistaa teollisuudet globaalilla tasolla.

McKinsey, tunnettu johtavana strategisena neuvonantajana, on ainutlaatuisessa asemassa hyödyntääkseen NVIDIAn teknologiaa ja toimittamaan muuntavaa ratkaisuja asiakkailleen. Lisäksi QuantumBlack, McKinseyn tekoälyhaara, on osoittanut kykynsä soveltaa edistynyttä analytiikkaa ja tekoälyä ratkomaan onnistuneesti monimutkaisia liiketoimintahaasteita.

”Olemme innoissamme yhteistyöstä NVIDIAn kanssa ja tuomme valtavan generatiivisen tekoälyn voiman asiakkaillemme,” sanoi Ben Ellencweig, McKinseyn seniorikumppani ja QuantumBlackin globaaleiden liittoumien ja kumppanuuksien johtaja. ”Tämä kumppanuus mahdollistaa meille yhdistää McKinseyn syvä alan asiantuntemus ja arvoa tuottavat kyvykkyydet NVIDIAn huipputeknologian kanssa. Yhdessä voimme avata arvioidun neljän biljoonan dollarin tuottavuuskapasiteetin generatiiviselle tekoälylle.”

Manuvir Das, NVIDIAn Enterprise Computingin varatoimitusjohtaja, korosti asiantuntijaohjauksen tärkeyttä generatiivisen tekoälyn integroimisessa yritystoimintaan todeten, ”Maailman yritykset tunnistavat, että tekoäly on olennainen osa seuraavaa teollista vallankumousta ja tarvitsevat asiantuntijaohjausta integroidakseen toimintansa generatiiviseen tekoälyyn älykkyyteen. McKinseyn konsultointitiimi voi auttaa yrityksiä eri toimialoilla nopeasti muuntamaan mahdollisuutensa NVIDIAn tekoälyn avulla.”

Yhdistämällä McKinseyn konsultointikyvykkyydet ja NVIDIAn huipputeknologian vahvuudet, kumppanuus on valmis mullistamaan teollisuudet ja mahdollistamaan yritysten maailmanlaajuisesti hyödyntää generatiivisen tekoälyn muuntavaa voimaa ja tuottamaan pitkäaikaista vaikutusta.