Skribent: Annabelle Stephenson

Presentasjon av Mario Design Studio: Ein Ny Tidsalder for Skreddarsydde Mario- nivå

Mario Design Studio har revolusjonert verda av Mario-banekonstruksjon, og tilbyr spelarar moglegheita til å bygge sine eigne 3D-baner. Medan Nintendos Super Mario Maker-spel har gjeve spelarar moglegheita til å skape 2D-baner, tek Mario Design Studio det til neste nivå ved å tilby eit PC-verktøysett spesielt designa for 3D-baner basert på den klassiske N64-spelet. I staden…
Read more

Investorar ventar på Nvidias kvartalsrapport for retning i marknaden

Investorar ventar spente på Nvidia Corp sitt kvartalsvise resultat, då det har potensial til å ha ein vesentleg innverknad på det breiare marknaden. Medan nokre analytikarar trur at ein skuffelse i forventningane kan føre til at marknaden breier seg ut sidan investarar ser etter andre lovande aksjar, vonar andre at ein overgåing vil ytterlegare drive…
Read more

Den utviklande marknaden for spill-simulatorar: Ein immersiv framtid

Spelet simulatorsmarknaden er klar for betydelig vekst i årene som kommer, drevet av fremskritt i teknologi og økt etterspørsel etter oppslukende opplevelser. Ifølge Technavio er markedet ventet å vokse med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 15,98% fra 2024 til 2028, og nå en verdi på USD 12 940,2 millionar. Ein av dei viktigaste drivarane…
Read more

Den utviklande spel-simulatormarknaden: Ein engasjerande framtid

Spelstimulator-marknaden stend for ein betydeleg vekst i åra som kjem, drive av fremskritt innan teknologi og aukande etterspurnad etter immersjon. Ifølgje Technavio skal marknaden veksj ved ein samansett årleg vekstrate (CAGR) på 15,98% frå 2024 til 2028, og nå ein verdi på 12 940,2 millionar USD. Ei av dei viktigaste årsakene til veksten i spelstimulator-marknaden…
Read more

LG Display og SK Hynix slår seg saman for å utvikle banebrytande OLED-teknologi

LG Display og SK Hynix, anerkjente leiande innan skjermteknologi og halvledarar respektivt, har samarbeidd om å skape ein bahnbrytande ny OLED-teknologi som heiter OLEDoS. Dette samarbeidet, kjent som «Firefly-prosjektet», har ført til utviklinga av høgoppløyst OLED på silisium (OLEDoS) teknologi. Avdukinga av denne teknologien på den prestisjetunge SID 2024-utstillinga har fått stor merksemd, med regissør…
Read more

Riot Games og Cisco styrkar samarbeidet for å auke tryggleik og tilknyting for League of Legends-esport.

Riot Games og Cisco har kunngjort eit utvida samarbeid, som ytterlegare stadfester samarbeidet deira som starta i 2020. Cisco, den globale teknologileiaren, er no ikkje berre den offisielle Enterprise Networking Partner, men også den offisielle Security Partner for League of Legends (LoL) Esports Global Events. Dette samarbeidet har som føremål å nytte løysingar frå Cisco…
Read more

Ny modulær spelkontroll gjer det mogleg med tilpassing

Utvikla i eit samarbeid mellom Byowave og Microsoft sitt Designed for Xbox Partner Hardware-program, revolusjonerer ein ny modular spelkontroller kalla Proteus tilgjengelegheita for funksjonshemma spelarar. Denne innovative kontrolleren gjer det mogleg for brukarane å konfigurere den etter sine spesifikke behov, noko som gjer speling meir inkluderande for alle. Proteus-kontrolleren har modulære inngangskuber som kan festast…
Read more

Microsoft skal lansere Call of Duty-spill på Xbox Game Pass.

Microsoft har kunngjort planar om å gje ut det svært etterlengtede nye Call of Duty-spelet direkte på Xbox Game Pass. Dette kjem etter suksessen med lanseringa av Starfield på same plattform. Wall Street Journal melder at Microsoft vil stadfeste denne nyheita ved den årlege Xbox-presentasjonen i juni. Medan forbrukarar framleis vil ha moglegheit til å…
Read more

Ein Tvist i Moderne Krigføring 3: Ein Skjult Slutttekst Kjem Fram

I 2011 førte Modern Warfare 3 den episke trilogien til ein ende med Kaptein Price sin triumferande siger over Vladimir Makarov. Spelet avslutta med Price som nyta eit stille augneblink, tente sigar sin, og skjermen bleiknar til svart. Likevel har ein nyleg oppdaga post-kreditter-scene avdekka eit alternativt slutt som endrar spelet si forteljing betydeleg. I…
Read more

Legg til Quaxly i laget ditt i Pokémon Scarlet og Violet!

Er du ein fan av Pokémon Scarlet og Violet og vil utvide laget ditt? Vel, då har du flaks! Ein ny distribusjon har gjort det mogleg å legge til den sjarmerande Quaxly i samlinga di. Denne søte Pokémon, basert på Dots utseende i animen, kjem med eit Classic Ribbon og Partner Ribbon. For å få…
Read more