Gud av Krigen skapes av David Jaffe imponert av Xbox Showcase

Gud av Krigen skapes av David Jaffe imponert av Xbox Showcase

God of War Creator David Jaffe Impressed by Xbox Showcase

I ein overraskande vending har God of War-skaperen David Jaffe utropt ryddene i den nylege Xbox Games Showcase, trass i å vere assosiert med PlayStation. Jaffe gjekk til sosiale medium for å uttrykke beundring for arrangementet, og omtalte det som «FANTASTISK.» Han roste showcase for sine svært etterlengtede speleavsløringar og oppdateringar.

Likevel utrykte Jaffe ei viss tvil om Xbox si evne til å levere desse lovnadane, sidan han meiner at selskapet har gjort lite for å tyde at dei kan. Han har tidlegare vore kritisk til Microsoft sine internverkstadar, og har stilt spørsmål ved deira evne til å levere kvalitetsspel. Sjølv om han likte trailerane, understreka han behovet for å faktisk spele og nyte spelane før han felte dom.

Om Xbox leverer på sine lovnadar, meiner Jaffe at PlayStation vil måtte ta alvorlege diskusjonar om korleis dei kan konkurrere vidare. Ein fan stilte spørsmål om kva som ville skje om alle dei annonserte titlane vart utvikla for fleire plattformar, til dette svara Jaffe at Xbox Game Pass truleg ville ta sats i popularitet. Han trur folk ville føretrekke å betale eit abonnementsavgift for tilgang til hundrevis av spel framfor å kjøpe individuelle titlar for ein høgare pris.

I tillegg til å prise Xbox, gav Jaffe òg nokre råd til Sony. Han foreslo at prisen på PS5 bør bli senka, særleg med tanke på spekulasjonane om ein ny konsoll frå selskapet. Sjølv om PS5 er fire år gamal, har Sony enno ikkje satt ned prisen på standardversjonen. Jaffe sin tweet som oppmoda Sony til å revurdere prissettingsstrategien, vann fram og sette i gang diskusjonar mellom spelarar.

Kva er dine tankar om Jaffes utsegn? Gje oss tilbakemelding i kommentarfeltet nedanfor.

Tilleggssaklege fakta:
– David Jaffe er ein kjend videospel-designar, regissør og skribent. Han er best kjend for å ha skapt God of War-franchisen.
– Xbox Games Showcase var eit arrangement som vart organisert av Microsoft for å vise fram komande spel for Xbox-plattforma.
– Jaffes ros til Xbox Games Showcase er overraskande fordi han i hovudsak har vore assosiert med PlayStation og har jobba med fleire eksklusive titlar for plattforma.

Nøkkelspørsmål og svar:
1. Kva prisa David Jaffe ved Xbox Games Showcase?
Svar: Jaffe prisa arrangementet for sina svært etterlengta speleavsløringar og oppdateringar.

2. Kva innvendingar hadde Jaffe om Xbox si evne til å levere på lovnadane?
Svar: Jaffe uttrykte tvil om Microsoft sine internverkstadar og deira evne til å levere kvalitetsspel.

3. Kva meinte Jaffe kunne henda om alle dei annonserte Xbox-titlane vart utvikla for fleire plattformar?
Svar: Jaffe trur at Xbox Game Pass truleg ville blei meir populært sidan folk ville føretrekke å betale ei abonnementsavgift for tilgang til mange spel framfor å kjøpe individuelle titlar til høgare pris.

Nøkkelsfokuspunkt eller kontroversar:
– Kontroversen kjem av at Jaffe, som er kjend for sin assosiasjon med PlayStation, roser Xbox Games Showcase og uttrykker tvil om Microsoft si evne til å levere kvalitetsspel.

Fordelar og ulemper:
Fordelar:
– Jaffes ros av Xbox Games Showcase framhevar kvaliteten på speleavsløringane og oppdateringane som vart presentert på arrangementet.
– Jaffes forslag om at Xbox Game Pass kunne bli meir populært om annonserte titlar vart utvikla for fleire plattformar, indikerer verdien av ein abonnementsbasert teneste for spel.

Ulemper:
– Jaffes tvil om Microsoft sine internverkstadar kan så tvil om potensiell kvalitet på komande Xbox-spel.
– Jaffes forslag om å senke prisen på PS5 kan starte debattar om Sony sin prissettingsstrategi og korleis den påverkar forbrukarløyndommen.

Forslåtte relaterte lenker:
Microsoft
PlayStation