Guden av krig skapar David Jaffe imponert av Xbox Showcase

Guden av krig skapar David Jaffe imponert av Xbox Showcase

God of War Creator David Jaffe Impressed by Xbox Showcase

I ein overraskande vending har God of War-skaperen David Jaffe prisa den nyleg Xbox Games Showcase, trass i å vera knytt til PlayStation. Jaffe tok til sosiale medium for å uttrykke si beundring for arrangementet, og beskrive det som «FANTASTISK». Han rosar showcase for sine etterlengta speleavsløringar og oppdateringar.

Likevel uttrykte Jaffe visse reservasjonar når det gjeld Xbox si evne til å levere på desse lovnadane, sidan han meiner selskapet har gjort lite for å antyde at dei kan det. Han har tidlegare vore kritisk til Microsoft sine internstudio, og stilt spørsmål ved deira evne til å levere kvalitetsspel. Sjølv om han likte trailarane, understreka han behovet for faktisk å spele og nyte spelane før han kunne dømme dei.

Om Xbox skulle leve opp til lovnadane sine, trur Jaffe at PlayStation må ha seriøse samtalar om korleis dei skal konkurrere framover. Ein tilhengar spurde kva som ville skje om alle kunngjorte titlane vart tilgjengelege på fleire plattformar, til det svarte Jaffe at Xbox Game Pass truleg ville få aukande popularitet. Han trur folk ville føretrekkje å betale ein abonnementsavgift for tilgang til hundrevis av spel framfor å kjøpe enkelttitlar til høgare pris.

I tillegg til ros for Xbox hadde Jaffe også nokre råd til Sony. Han foreslo at prisen på PS5 burde bli sett ned, spesielt med tanke på spekulasjonane om ein nyare konsoll frå selskapet. Sjølv om PS5 er fire år gammal, har Sony enno ikkje senka prisen på grunnmodellen. Jaffe sin tweet der han rår Sony til å vurdere prissettingsstrategien sin fekk fotfeste og skapte diskusjonar blant spelarane.

Kva er tankane dine om Jaffe sine kommentarar? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedanfor.