Microsoft kunngjer prisauke for Xbox Game Pass

Microsoft kunngjer prisauke for Xbox Game Pass

Microsoft Announces Price Increases for Xbox Game Pass

Microsoft har offisielt stadfesta at prisaukning kjem til Xbox Game Pass, den populære spelabonnementstenesta deira. Liknande til andre abonnementstenester som Netflix og Spotify, vil Microsoft auke prisane på alle nivå, inkludert konsoll, Ultimate og PC.

Eit signifikant endring er at nye brukarar ikkje lenger vil kunne melde seg på for Xbox Game Pass for konsoll. I staden vil det bli introdusert eit nytt nivå som vert kalla «Standard» i nær framtid. Dette nivået vil ikkje inkludere dag-ein-spel, men vil gje tilgang til eit breitt utval av spel frå Xbox si tilbakekatalog, liknande EA Access. I tillegg vil det inkludere Xbox Live Gold for fleirspelarfunksjon.

Gjeldande brukarar på Xbox Game Pass for konsoll vil framleis kunne halde på abonnementet sitt, saman med dag-ein-spel og den omfattande tilbakekatalogen. Då derimot vil nye brukarar berre ha moglegheita til å melde seg på det komande Xbox Game Pass «Standard»-nivået.

Merksemdsverdig er det at Xbox Game Pass Ultimate vil vere uforandra, men vil sjå ein prisaukning. Dette nivået inkluderer PC Game Pass, dag-ein-spel, hundrevis av spel frå tilbakekatalogen og skybasert speling. Den nye prisen for Xbox Game Pass Ultimate vert $19.99 per månad.

PC Game Pass vil også oppleve ein prisaukning, som går frå $9.99 per månad til $11.99. Likevel vil det framleis tilby dag-ein-spel.

Desse prisaukingane vil tre i kraft globalt den 12. september 2024. Microsoft har uttalt at majoriteten av brukarane allereie er på Xbox Game Pass Ultimate, som kombinerer alle spel på tvers av Xbox-konsollane, PC og skybasert speling.

Sjølv om desse prisaukingane kan påverke nokre brukarar, forblir Xbox Game Pass ein verdifull abonnementstjeneste for dei som spelar mykje og vil ha tilgang til ei mangfaldig spelbibliotek. Det vil vere interessant å sjå korleis desse endringane vil påverke abonnementsbasen framover.