The Excitement Builds for Windward Horizon, the Ultimate Pirate Adventure

The Excitement Builds for Windward Horizon, the Ultimate Pirate Adventure

The Excitement Builds for Windward Horizon, the Ultimate Pirate Adventure

The vast and endless seas have always captivated gamers, and the allure of sailing has been incorporated into various popular games over the years. From the thrilling Assassin’s Creed Black Flag to the highly anticipated Skull and Bones, the world of naval adventures has never failed to mesmerize players. However, a hidden gem that surfaced in 2015 is set to make a triumphant return on the gaming scene. Windward Horizon, a soothing naval sandbox game developed by Tasharen Entertainment, is ready to embark on a new journey to conquer the hearts of gamers worldwide.

Scheduled for release on Steam in 2024, Windward Horizon builds upon the success of its predecessor, Windward, which received critical acclaim upon its initial launch. Tasharen founder Michael Lyashenko promises an even better experience with the upcoming sequel. He describes it as a stand-alone continuation that not only enhances the original game but also preserves its unique charm. As players venture into the vast open-world setting, they will find themselves fully immersed in a captivating gameplay loop that offers intricate systems and extensive customization options. The sense of freedom offered by Windward Horizon surpasses that of any other open-world sandbox game available.

Set sail as a young pirate, beginning your journey with a modest ship and a burning desire for adventure, wealth, and camaraderie. With a procedurally generated world ensuring each playthrough is distinct, players have the freedom to choose between peaceful undertakings, such as fishing, treasure hunting, and completing quests for local factions to accumulate wealth, or a more daring path as a notorious pirate, embracing a life of lawlessness and plundering.

As you amass riches, you can upgrade your ship or acquire entirely new vessels that best suit your needs and ambitions. Whether you prefer a swift Schooner for seamless navigation between islands or a majestic Frigate capable of storing all the spoils of your conquests, the choice is yours. Additionally, apart from enhancing your sailor’s three talent trees (defense, offense, and support), you can take advantage of the unique abilities of the crew members you recruit along your journey.

A true pirate never sails alone, and Windward Horizon recognizes the value of companionship. Players can opt for LAN or online co-op play, allowing them to share their thrilling pirate adventures with friends, as they engage in countless booty-plundering escapades.

The captivating world of Windward Horizon will be fully accessible on Steam in 2024. For those eagerly longing for the wind in their hair and the exhilarating scent of the ocean, the game is already available for wishlisting on Steam. Prepare yourself for a grand voyage into a realm full of excitement, danger, and endless possibilities.

Alternatively, if you can’t resist the allure of pirate games, explore the best pirate-themed adventures available on PC, or delve into the realm of cozy and relaxing games that promise to provide solace and tranquility in 2024.

Stay up to date with the latest PC gaming news, reviews, and guides by following us on Google News. And don’t forget to check out our PCGN deals tracker to make the most of exciting bargains.

Wielkie i bezkresne morza zawsze fascynowały graczy, a urok żeglugi został włączony do różnych popularnych gier na przestrzeni lat. Od pasjonującej „Assassin’s Creed Black Flag” po długo wyczekiwane „Skull and Bones”, świat przygód na morzu zawsze potrafił oczarować graczy. Jednak pewna ukryta perełka, która ukazała się w 2015 roku, szykuje się, by odnieść triumfalny powrót na scenę gier. „Windward Horizon”, relaksująca gra o stonowanej oprawie morskiej, stworzona przez Tasharen Entertainment, jest gotowa wkroczyć w nową podróż, by podbić serca graczy na całym świecie.

Premiera gry na platformie Steam planowana jest na 2024 rok. „Windward Horizon” rozwija się na bazie sukcesu swojego poprzednika, „Windward”, który spotkał się z uznaniem krytyków po premierze. Michael Lyashenko, założyciel Tasharen, obiecuje jeszcze lepsze wrażenia z nadchodzącej kontynuacji. Opisuje ją jako samodzielną rozwinięcie, które nie tylko ulepsza oryginalną grę, ale również zachowuje jej unikalny urok. Kiedy gracze wkroczą w rozległy otwarty świat, odnajdą się w urzekającej pętli rozgrywki, która oferuje skomplikowane systemy i rozległe opcje dostosowywania. Wolność, jaką oferuje „Windward Horizon”, przewyższa tę w jakiejkolwiek innej dostępnej grze typu sandbox.

Wyrusz na morze jako młody pirat, rozpoczynając swoją podróż z skromnym statkiem i płonącym pragnieniem przygody, bogactwa i koleżeństwa. Dzięki proceduralnie generowanemu światu, który zapewnia unikalność każdej rozgrywki, gracze mają swobodę wyboru między spokojnym zajęciami, takimi jak łowienie ryb, poszukiwanie skarbów i realizowanie zadań dla lokalnych frakcji w celu gromadzenia bogactwa, a bardziej ryzykowną ścieżką jako notoryczni piraci, przyjmującym życie pozbawione zasad i plądrującym.

W miarę jak zgromadzisz bogactwa, będziesz mógł ulepszać swój statek lub zdobywać zupełnie nowe jednostki, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i ambicjom. Czy wolisz szybką Lekką Fregatę, umożliwiającą płynne przemieszczanie się między wyspami, czy majestatyczną Liniową Fregatę zdolną pomieścić wszystkie łupy Twoich podbojów – wybor należy do Ciebie. Oprócz wzmocnienia talii umiejętności swojego marynarza (obrona, atak i wsparcie), możesz wykorzystać unikalne umiejętności członków załogi, których rekrutujesz w trakcie podróży.

Prawdziwy pirat nigdy nie żegluje sam, a „Windward Horizon” rozumie wartość współpracy. Gracze mogą zdecydować się na grę w trybie wspólnego korzystania z sieci LAN lub online, dzięki czemu mogą dzielić się swoimi ekscytującymi pirackimi przygodami z przyjaciółmi, podczas niezliczonych eskapad grabieżczych.

Oczarowujący świat „Windward Horizon” będzie w pełni dostępny na platformie Steam w 2024 roku. Dla tych, którzy z niecierpliwością oczekują wiatru we włosach i porywającego zapachu oceanu, gra jest już dostępna do dodania na swoją listę życzeń na Steam. Przygotuj się na wielką podróż do krainy pełnej podniecenia, niebezpieczeństwa i nieskończonych możliwości.

Alternatywnie, jeśli nie można oprzeć się urokowi gier pirackich, można zanurzyć się w najlepszych przygodach z tematyką piracką dostępnych na PC, lub zagłębić się w światowych grach o przytulnej i relaksującej rozgrywce, które obiecują spokój i harmonię w 2024 roku.

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, recenzjami i poradnikami dotyczącymi gier na PC, śledząc nas na Google News. Aby skorzystać z ekscytujących okazji, koniecznie sprawdź nasz monitor ofert PCGN.