Ubisoft hlási silný rast predaja a transformáciu.

Ubisoft hlási silný rast predaja a transformáciu.

Ubisoft Reports Strong Sales Growth and Transformation

Francúzska herná obrovská spoločnosť Ubisoft oznámila impresívne predajné čísla za rok končiaci v marci 2024. Spoločnosť hlásila predaje vo výške 2,3 miliardy eur (2,5 miliardy dolárov), čo predstavuje značný nárast o 26,8% oproti predchádzajúcemu roku. Ďalším kľúčovým ukazovateľom pre spoločnosť boli aj čisté rezervácie, ktoré dosiahli nový rekord vo výške 2,32 miliardy eur (2,52 miliardy dolárov), čo znamená 34% ročný nárast.

Väčšina predajov Ubisoftu, približne 85,6%, pochádzala z digitálnych zdrojov. Tento podiel sa zachoval v súlade s predchádzajúcimi výsledkami. Predaje spoločnosti zo starších titulov, ktoré sú poháňané populárnou hrou Rainbow Six Siege, významne prispeli k celkovým príjmom a predstavovali 64,5% predaja.

V stanovisku výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ Ubisoftu Yves Guillemot vyjadril spokojnosť so výkonom spoločnosti, konštatujúc: „Naše výsledky za rok 2024 potvrdzujú, že Ubisoft pokračuje vo svojej ziskovej ceste rastu, s rekordnými ročnými a štvrťročnými čistými rezerváciami, a prevádzkovým ziskom v súlade s našimi cieľmi.“ Tiež zdôraznil úspešnú transformáciu spoločnosti smerom k vyváženejšiemu a opakovateľnému obchodnému modelu, podporenému viacerými zdrojmi príjmov.

Guillemot zdôraznil niektoré faktory, ktoré prispeli k úspechu Ubisoftu, ako sú ich talentované globálne tímy, rozmanitý portfólio kvalitných franšíz, vášnivé komunity fanúšikov, špičkové vlastné technológie a jedinečná pozícia spoločnosti v hernom priemysle. Taktiež uznal neustále úpravy, ktoré organizácia podnikla v reakcii na rýchlo meniaci sa herný trh.

Celkovo silný rast predaja Ubisoftu a úspešná transformácia demonštrujú schopnosť spoločnosti navigovať konkurenčným herným priemyslom a využiť svoje kľúčové aktíva. S pevným výkonom a sľubnou budúcnosťou pred sebou je Ubisoft pripravený pokračovať v ziskovej ceste rastu.