Istina o preporukama brokerstva i investiranju u Roblox

Istina o preporukama brokerstva i investiranju u Roblox

The Truth About Brokerage Recommendations and Investing in Roblox

Investitori često se oslanjaju na preporuke analitičara s Wall Streeta kako bi informisali svoje investicione odluke. Međutim, važno je preispitati pouzdanost ovih preporuka i razumeti kako ih efikasno koristiti. Pogledajmo šta analitičari govore o kompaniji Roblox (NYSE:RBLX).

Trenutno, Roblox ima prosečnu brokersku preporuku (ABR) od 1,83, što ukazuje na preporuku između snažne kupovine i kupovine. Od 23 preporuke koje doprinose ABR-u, 14 su snažna kupovina, a jedna je kupovina, što čini 65,3% svih preporuka.

Iako ABR sugeriše da kupite Roblox, važno je prepoznati ograničenja oslanjanja isključivo na brokerske preporuke. Studije sugerišu da ove preporuke imaju malo uspeha u vođenju investitora ka akcijama sa najvećim potencijalom za cenovni rast.

Zašto je to tako? Zato što brokerski analitičari često imaju lični interes u akcijama koje prate, što dovodi do snažnog pozitivnog pristrasnosti u njihovim ocenama. Za svaku „snažnu prodaju“ preporuku, obično postoji pet „snažnih kupovina“.

Ova neslaganja interesâ znače da brokerske preporuke možda ne pružaju vredan uvid u buduće kretanje cene akcija. Umesto toga, pametnije je koristiti ove preporuke kao dopunu sopstvenoj analizi ili se osloniti na alate poput Zacks Ranka.

Zacks Rank je kvantitativni model koji kategorizuje akcije u pet grupa na osnovu revizija procena zarada, krećući se od snažne kupovine do snažne prodaje. Pokazao se tačnim u predviđanju performansi akcija. Kombinovanjem ABR-a sa Zacks Rankom, investitori mogu donositi informisanije investicione odluke.

Jedna ključna razlika između ABR-a i Zacks Ranka je njihova metoda proračuna. ABR se zasniva isključivo na brokerskim preporukama i prikazuje se sa decimalama. Nasuprot tome, Zacks Rank se zasniva na revizijama procena zarada i prikazuje se kao celi brojevi.

Analitičari zaposleni u brokerskim firmama često imaju tendenciju da budu previše optimistični u svojim preporukama, dok Zacks Rank uzima u obzir revizije procena zarada, koje su bliže povezane sa kretanjima cene akcija.

Štaviše, ABR možda nije uvek ažuriran, dok Zacks Rank brzo odražava promene u procenama zarada analitičara. Ova ažurnost čini Zacks Rank vrednim alatom za predviđanje budućih kretanja cena akcija.

Uzimajući u obzir revizije procena zarada za Roblox, Zacks Consensus Estimate za tekuću godinu poboljšana je za 18,7% u proteklom mesecu. Ovaj rastući optimizam među analitičarima u izgledima kompanije za zaradu rezultirao je Zacks Rankom #2 (Buy) za Roblox.

Kao zaključak, iako brokerske preporuke mogu pružiti određeno vođenje, važno je pristupiti im s oprezom. Oslanjanje na kombinaciju sopstvene analize i alata kao što je Zacks Rank može dovesti do uspešnijih investicionih odluka prilikom razmatranja akcija poput Robloxa.

Izvorni članak na Zacks