Apple möter kritik från utvecklare över ändringar i App Store-policyn

Apple möter kritik från utvecklare över ändringar i App Store-policyn

Apple pod ostrzałem krytyki ze strony deweloperów aplikacji w związku ze zmianami w polityce sklepu App Store

I skuggan av de föreslagna förändringarna i App Store-policyen möter Apple en ny våg av kritik från framstående apputvecklare, inklusive Spotify och Epic Games. Dessa förändringar syftar till att anpassa sig till den kommande Digital Markets Act (DMA) från Europeiska unionen (EU).

VD:n för Spotify, Daniel Ek, uttryckte sitt missnöje med Apples förslag och kallade det för ett ”kreativt exempel på förvrängning” och driver med ”lagen och de som skriver den.” Elon Musk, ägaren till X (tidigare känt som Twitter), anslöt sig och sade att det är ”mycket oroande.” Tim Sweeney, VD för Epic Games, nämnde också att Apples plan är ett ”bedrägligt nytt exempel på skadlig överensstämmelse.”

Vilka är de föreslagna förändringarna av Apple?

Den 25 januari meddelade Apple en serie förändringar som kommer att genomföras i iOS, Safari och App Store för användare i 27 EU-länder, med start från mars 2024. Dessa förändringar är en del av företagets ansträngningar att följa EU:s Digital Markets Act, efter att ha erkänts som en av de sex ”gatekeepers” tillsammans med Meta, Alphabet, Amazon, ByteDance och Microsoft i september 2023.

Europeiska kommissionen listade även upp Apple App Store, Safari och iOS-operativsystemet som ”kärnplattformstjänster” som behöver följa förpliktelserna enligt DMA senast mars 2024. Att inte följa dessa förpliktelser kan resultera i böter upp till 10% av företagets totala årliga omsättning, och för upprepade överträdelser kan böterna gå upp till 20%.

Som en del av dessa förändringar kommer Apple att tillåta innovativa tredjepartsapplikationer på iOS. Detta inkluderar att möjliggöra att marknaden skapas för att installera och hantera appar på andra utvecklares vägnar genom en dedikerad marknadsplatsapp samt att tillhandahålla ett nytt applikationsprogrammeringssnitt (API) och verktyg som låter utvecklare erbjuda sina iOS-appar genom dessa alternativa appbutiker.

Användare kommer också ha möjlighet att välja en extern appbutik som standard på sina enheter.

Användare kommer att kunna ladda ner externa appbutiker från deras officiella webbplatser. Dock måste appar som distribueras via dessa alternativa butiker vara signerade av Apple. Företaget meddelade att denna process kommer att involvera en kombination av automatiserade kontroller och manuella granskningar för att säkerställa att apparna är fria från känd skadlig programvara, virus och andra säkerhetshot.

Extern butiker kommer också att behöva auktorisation från Apple för att få tillgång till nya appbutikscykler och API:er som gör att de kan ta emot och ladda ner signerade appar från Apple Developer Program-medlemmar, bland annat.

Utvecklare kan använda de nya distributionsverktygen som kallas Apple’s App Store Connect för att informera användare om appuppdateringar. Detta innebär att Apple fortfarande kommer ha kontroll över appdistributionen, med argumentet att behöva begränsa integritets- och säkerhetsrisker som dessa nya alternativ kan utgöra för Apple-användare och deras enheter.

Apple kräver också ett kreditbrev på €1 000 000 från ett toppbetygsatt (”A-betyg”) finansiellt institut för att öppna en alternativ appbutik i regionen.

Rättvis provisionsprincip, men med en hake

Apple inför även ändringar i sin provisionstruktur som en del av de nya affärsvillkoren för apputvecklare inom EU. Utvecklare som önskar dra nytta av de nya möjligheterna för alternativ distribution eller betalningsbehandling måste acceptera dessa nya villkor, som företaget meddelat.

Enligt de nya villkoren kommer iOS-appar i App Store att betala en provision på 17% på försäljning av digitala varor och tjänster, istället för den tidigare tillämpliga provisionen på 30%. Appar som ingår i App Store Small Business-programmet (företag som genererar upp till $1 miljon årligen) eller automatiska abonnemangs-förnyelser efter det första året kommer att betala en provision på 10%.

Utvecklare som väljer att använda Apples betalningssystem kommer att påföljas en extra avgift på 3%. Alternativt kan de använda en betaltjänstleverantör inuti sin app eller omdirigera användare till deras webbplats för betalningsbehandling utan extra avgifter från Apple.

Apple inför också en ny typ av avgift kallad Core Technology Fee, som ska gälla för appar som distribueras via både App Store och alternativa appbutiker. Utvecklare måste betala €0,50 för varje förstaårsinstallation som överstiger 1 miljon installationer, oavsett distributionskanal. Detta kommer också att gälla för utvecklare som väljer att inte använda App Store eller Apples betalningssystem i regionen.

Apple hävdar att över 99% av utvecklare kommer ”minska eller behålla avgifterna” enligt de nya affärsvillkoren, och ”mindre än 1% av utvecklare kommer att behöva betala Core Technology Fee.”

Varför kritiserar utvecklarna detta drag?

Utan tvekan har Apples App Store-policy fått kritik från utvecklare under de senaste åren och har till och med lett till kartellundersökningar i flera länder, inklusive Indien.

Det senaste stridens huvudpunkt i denna strid verkar dock vara Core Technology Fee, som har en betydande inverkan på större appproducenter och andra digitala tjänster.

FAQ:

1. Vad är de föreslagna förändringarna av Apple i App Store-policyen?
Apple föreslår en serie förändringar som syftar till att anpassa sig till Digital Markets Act från EU. Förändringarna inkluderar att tillåta installation och uppdatering av externa appar på iOS, alternativet att välja en extern appbutik som standard, och införandet av en ny Core Technology Fee.

2. Vad är Digital Markets Act (DMA)?
Digital Markets Act (DMA) är en förordning från Europeiska unionen som syftar till att reglera digitala jättar och säkerställa rättvis konkurrens på marknaden.

3. Vad är DMA?
DMA är förkortningen för den översatta termen Digital Markets Act.

4. Vilka konsekvenser kan Apple möta om de inte följer förpliktelserna enligt DMA?
I händelse av att Apple inte följer förpliktelserna enligt DMA kan de bötfällas med upp till 10% av deras totala årliga omsättning, och för upprepade överträdelser kan böterna gå upp till 20%.

5. Vad är App Store?
App Store är en plattform för appdistribution skapad av Apple. Det är platsen där användare kan ladda ner appar till sina iPhone- och iPad-enheter.

6. Kommer utvecklare att kunna använda andra appbutiker på iOS?
Ja, enligt Apples föreslagna ändringar kommer utvecklare att ha möjlighet att använda andra appbutiker på iOS, som kommer att tillhandahållas av innovativa tredjepartsappar.

7. Vad är utvecklarnas reaktioner på Apples föreslagna förändringar?
Utvecklare, inklusive Spotify och Epic Games, har kritiserat Apples föreslagna förändringar. De anklagar företaget för bedräglig överensstämmelse med DMA-reglerna.