Gujarat vidtar stränga åtgärder för att förbättra säkerhetsstandarder efter en tragisk brandincident

Gujarat vidtar stränga åtgärder för att förbättra säkerhetsstandarder efter en tragisk brandincident

Gujarat Takes Strict Measures to Enhance Safety Standards Following Tragic Fire Incident

Gujarat vidtar betydande åtgärder för att säkerställa att säkerhetsstandarderna förbättras i kölvattnet av en förödande brandincident i Rajkot. Som svar har den lokala administrationen beslutat att försegla 31 fastigheter, inklusive skolor och coachingklasser, för att inte följa säkerhetsnormer. Detta är en del av en större ansträngning att förbättra säkerheten över hela delstaten.

Inspektioner har genomförts i 18 områden av kommunalförvaltningen i Rajkot för att säkerställa att alla fastigheter uppfyller de krävda säkerhetsföreskrifterna. Dessa inspektioner inkluderar att verifiera tillstånd och licenser, bedöma beläggningsgränser, granska elförsörjning, utvärdera brandskyddsutrustning samt bedöma styrkan hos mekaniska installationer.

Men kollarna slutar inte i Rajkot. Surat har också förseglat 739 fastigheter under den senaste veckan, som en del av en gemensam insats som involverar kommunaladministrationen, samlaren och polisen. De förseglade egendomarna inkluderar spelzoner, guldsmeder, restauranger, kommersiella marknader och temporära strukturer.

Granskningen är inte begränsad till specifika etableringar. Köpcenter, restauranger, sjukhus, skolor och coachingklasser är alla under utredning, och de som anses vara icke-kompatibla kommer att stängas. Unionens inrikesminister Amit Shah besökte Rajkot för ett samråd om den pågående utredningen och uttryckte sitt åtagande för en sträng undersökning av händelsen.

Dessa stränga åtgärder av Gujarats regering är en reflektion av deras engagemang för att säkerställa medborgarnas säkerhet. Genom att hålla de ansvariga ansvariga och genom att upprätthålla överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter, strävar myndigheterna efter att förhindra sådana tragedier i framtiden.