Indiens spelindustri förväntas växa med 20% fram till 2025.

Indiens spelindustri förväntas växa med 20% fram till 2025.

Indiens spelindustri förväntas växa med 20% fram till 2025.

Indiens spelindustri förväntas nå ett värde av Rs 23 100 crore år fr.o.m.25, med en förväntad tillväxthastighet på 20%, enligt en rapport från Grant Thornton Bharat och E-Gaming Federation. Rapporten betonar vikten av en stark uppförandekod för etiskt beteende och spelarskydd.

Med en livlig ung demografi och framväxten av onlinespel är den indiska spelbranschen inställd på en ökad tillväxt. Under de senaste fem åren har branschen sett en investering på 2,8 miljarder dollar från både inhemska och globala källor.

Antalet onlinespelare i Indien har överskridit Kinas, och uppgår till imponerande 442 miljoner. Denna ökning i användare understryker behovet av en omfattande uppförandekod (CoC) inom spelbranschen för att säkerställa ansvar och transparens.

Segmentet för riktiga pengarspel (RMG) är en betydande intäktskälla inom branschen, där användarna spenderar i genomsnitt 8,5 timmar per vecka på spelaktiviteter. Trots utmaningar som genomförandet av en 28 % varuskatte (GST) fortsätter RMG-sektorn att stå för en majoritet av branschens intäkter, med 90 miljoner användare som betalar för att spela.

Även om GST har haft viss påverkan på sektorn, förblir investerarnas känsla stark, och affärsverksamhet speglar förtroende för en hållbar tillväxt. Rapporten betonar vikten av tredjeparts certifiering för att främja självreglering och upprätthålla höga branschstandarder.

För att främja en säkrare och mer ansvarsfull spelomgivning uppmanar rapporten till samarbete mellan branschaktörer, regleringsmyndigheter och beslutsfattare. Den understryker behovet av proaktiva åtgärder, utbildningsinitiativ och robusta spelarskyddsåtgärder för att skydda spelare från cyberrisker, bedrägeri och orättvisa metoder.

Sammanfattningsvis är den indiska spelbranschen redo för en betydande tillväxt de kommande åren, drivet av en livlig ung befolkning och den ökande populariteten för onlinespel. För att säkerställa en hållbar tillväxt måste branschen följa en stark uppförandekod och omfamna självreglering samtidigt som man prioriterar spelarskydd och konsumenträttigheter.