Yeni Çalışma, Atış Performansı Değerlendirmesi İçin Sanal Gerçeklik Potansiyelini Gösteriyor.

Yeni Çalışma, Atış Performansı Değerlendirmesi İçin Sanal Gerçeklik Potansiyelini Gösteriyor.

New Study Shows Potential of Virtual Reality for Shooting Performance Assessment

Sanal gerçeklik teknolojisinin, emniyet birimleri ve askeri eğitimde değerli bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Ancak Ohio State Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yaptığı son bir çalışma, faydalarının sadece silah becerileri öğretmekle sınırlı olmadığını öne sürüyor. Araştırma, sanal gerçekliğin nişan alma performansını doğru bir şekilde kaydedebildiğini ve bireylerin zaman içindeki ilerlemesini güvenilir bir şekilde takip edebildiğini bulmuştur.

Çalışma, tüfeği kullanma konusunda farklı düzeylerde deneyime sahip olan 30 katılımcıyı içermiştir. Araştırmacılar, VirTra V-100 adlı balistik bir simülatör kullanarak katılımcıların doğruluk, karar verme ve tepki süresi üzerine veri elde edebilmişlerdir. Simülatör, bu metrikleri milimetre ve milisaniye cinsinden hassas bir şekilde kaydetmiştir.

Daha da önemlisi, çalışma, simülatörün güvenilir bir araştırma aracı olduğunu doğrulamıştır. Bulgular, sanal gerçeklik balistik eğitimi için standartlaştırılmış performans skorlarının geliştirilmesine yol açabilecek potansiyele sahiptir. Bu, böyle skorların ilk kez belirlendiği olacaktır.

Çalışmanın baş yazarı Alex Buga’ya göre, ekip, simülatör tarafından toplanan verilerin dışa aktarılması ve yorumlanması konusunda başarılı olmuştur. Nişancılık, karar verme ve tepki süresi olmak üzere üç ana alana odaklanmışlar ve 21 ilgili değişkeni ölçmüşlerdir. Bu değişkenlerin analiz edilmesiyle, bir bireyin nişan alma doğruluğunu, hassasiyetini, odaklanmasını ve hızını değerlendirmek için kapsamlı bir rapor oluşturulabilir.

Sanal gerçeklikin performans değerlendirmesi için ilgi, sadece emniyet yetkilileri ve askeri liderlerle sınırlı kalmamıştır. Ohio Savcıları Task Force’unun Ohio’da polis eğitiminin geleceği üzerine önerdiği gibi, sanal gerçeklik teknolojisinin eğitim protokollerine entegre edilmesi tavsiye edilmiştir. Bu, sanal gerçekliğin ülke genelinde bir tarama aracı olarak kullanılma potansiyelini yansıtmaktadır.

VirTra simülatörü, kullanıcıların bir kask takmadan büyük bir ekrana ateş etmelerine izin vererek işlemektedir. Simülasyonda kullanılan tüfek, polis veya askeri silahın aynı tepkisini vermek üzere modifiye edilmiştir. Çalışma katılımcıları arasında siviller, polis memurları, SWAT memurları ve ROTC adayları bulunmaktadır.

Genel olarak, çalışma, ulusal savunma hedeflerini destekleyen sofistike bir eğitim senaryosu olarak sanal gerçekliğin potansiyelini vurgulamaktadır. Daha fazla araştırma ve geliştirmeyle, sanal gerçeklik nişan alma performansının değerlendirilmesinde ve eğitim programlarının geliştirilmesinde vazgeçilmez bir araç olabilir.

E-posta adresleri: [email protected] (Makalede geçen VirTra simülatörün resmi web sitesi), [email protected] (Çalışmanın yürütüldüğü kurum olan Ohio State Üniversitesi’nin resmi e-posta adresi)