دسته: Uncategorized

پترن دینامیک بازارهای واقعیت افزوده و مجازی در حال تغییر

حوزهٔ پیشرفته و متنوع واقعیت افزوده و مجازی، با بازاری پیش بینی شده به ارزش 677.73 میلیارد دلار تا سال 2031 در تحقیقات اخیر انجام شده توسط شرکت InsightAce Analytic Pvt. Ltd. در حال رشد قابل توجهی است. این بازار در حال حاضر در سال 2022 با ارزش 36.79 میلیارد دلار ارزیابی شده و انتظار…
Read more