Eining nytt spel: Nytolking med Ray Tracing

Eining nytt spel: Nytolking med Ray Tracing

Nowa wizja Deus Ex z efektami ray tracingu

Innføringa av ray tracing-teknologi i dataspel er raskt i endring og byr på innovative moglegheiter for spelindustrien. Takka være Nvidia RTX Remix har denne toppmoderne teknologien blitt introdusert i ein klassisk tittel frå 2000 – Deus Ex. Dette har ført til ei fullstendig revitalisering av spelet og gitt det eit nytt og imponerande utseende som minner om moderne titlar som Cyberpunk 2077.

Ray tracing-teknologien aukar visuell djupn og realismen til Deus Ex og tilbyr ein vesentleg oppgradering frå originalversjonen. Dei nye lys-effektane gir liv til scenariet, og introduserer eit mylder av fargar og detaljar samstundes som dei bevarar spelets mørke og røffe atmosfære.

Hovudhjernen bak denne bemerkelsesverdige transformasjonen er ein modder kjend som onnoj, som utvikla ein heilt ny renderer for spelet. Sjølv om det finst fleire renderarar, viste RTX Remix seg å være eit meir fleksibelt og brukarvenleg verktøy. For å oppnå dei ønska resultatane var ein omarbeiding av spelets originale renderer nødvendig, noko som vart mogeleg gjennom SDK-grensesnittet som Ion Storm leverte.

For å oppleve RTX Remix i Deus Ex, treng brukarane berre å følge nokre få enkle steg. Last ned den nyaste versjonen av RTX Remix og rendereren, og plasser dei i spelets System-mappe. Dersom det ikkje allereie er gjort, skaff deg Deus Exe og plasser det i same mappe. Når du startar spelet, vel «Echelon Renderer»-alternativet frå lista over tilgjengelege renderarar for å nyte dei forbetra visuelle effektane i Deus Ex.

Det er viktig å merke seg at å nyttiggjere seg av RTX Remix og nyte ray tracing-effektane krever eit grafikkort kompatibelt med RTX-teknologi. Heldigvis er RTX-kort no i aukande grad overkommelege, med alternativ som RTX 4060 tilgjengeleg for mindre enn $300. Desse prisvenlege korta er meir enn i stand til å køyre Deus Ex med ray tracing aktivert.

Innføringa av RTX Remix har løfta grafikken til Deus Ex til eit nytt nivå av realism, og visar korleis eldre spel kan gjennomgå ein renessanse med hjelp av nye teknologiar og modding-entusiastar.

**Spørsmål og svar**

**Kva er ray tracing?**
Ray tracing er ein renderingsteknikk for å generere eit bilete ved å spore lysets bane som piksler på eit bileteplan og simulere effektane av lysstrålen sin interaksjon med virtuelle objekt.

**Kven er ansvarleg for revitaliseringa av Deus Ex med ray tracing?**
Modderen onnoj vert kreditert for å ha utvikla ein ny renderer og implementere ray tracing-teknologien i Deus Ex gjennom RTX Remix.

**Er RTX-kompatible grafikkort dyre?**
Sjølv om RTX-grafikkort opphavleg var høgare i pris, er det no meir overkommelege alternativ tilgjengeleg, slik som RTX 4060, som kan kjøpast for under $300.

**Relaterte lenker:**
[Nvidia – ray tracing](https://www.nvidia.com)
[Nvidia – grafikkort](https://www.nvidia.com)