Ta-To Interactive kunngjer utgjevingsdato for svært etterlengta open-world-spel

Ta-To Interactive kunngjer utgjevingsdato for svært etterlengta open-world-spel

Take-Two Interactive announces release date for highly anticipated open-world title

Take-Two Interactive, morselselskapet til Rockstar Games, har nyleg kunngjort lanseringsdatoen for den etterlengta Grand Theft Auto 6. I resultata for Q4 og heile det finansielle året 2024, avslørte Take-Two at spelet er planlagt utgjeve hausten 2025, og dermed avgrensa det tidlegare fastsette tidsvindauget for lanseringa.

Den første avsløringstraileren skapte stor spenning blant fansen, då den hinta om ei snar framtidig lansering. Likevel oppklarte Take-Two CEO Strauss Zelnick at den offisielle kunngjeringa for lanseringsdatoen vil kome direkte frå Rockstar Games, i tråd med deira marknadsføringsstrategi for tittelen.

Sjølv om forventningane kring Grand Theft Auto 6 er høge, rapporterte Take-Two Interactive eit betydeleg tap for dei tre månadane som slutta 31. mars 2024. Dette tapet var på 2,9 milliardar dollar, der ein stor del vart tilskriven ein «goodwill-avgift» på 2,18 milliardar dollar. Selskapet hadde òg utgifter knytt til oppkjøp og omstrukturering.

Likevel uttrykte Zelnick tillit til den komande tittelen, og sa at Rockstar Games ventar å levere ein unik underhaldingsoppleving. Selskapets utsyn speglar trua deira på at dei er på veg mot nye nivå av suksess, med forventa auka inntekter for dei finansielle åra 2025, 2026 og 2027.

Grand Theft Auto 6 er planlagt utgjeve på Xbox Series X/S og PS5, med ei eventuell PC-versjon som enno ikkje er stadfesta. Spelet utspeler seg i moderne Vice City og har to hovudpersonar, Lucia og Jason, som startar på eit spennande kriminelt løp.

Sidan verken Rockstar eller Take-Two har gitt meir detaljar, kan fans venta oppdateringar og kunngjeringar i løpet av dei komande månadane. Lanseringa av Grand Theft Auto 6 blir lengta etter av spelarar over heile verda, som gjev etter for å oppleve den neste installeringa i denne ikoniske serien.