Xbox One-utnytting: Kva du treng å vite

Xbox One-utnytting: Kva du treng å vite

Xbox One Exploit: What You Need to Know

Eit komande exploit for Xbox One har skapt stor spenning og forventning i spelkommuniteten. Denne programvarebaserte kjerneexploiten er den første av sitt slag som fungerer på «retail»-modusen, noko som vil sei at den ikkje krev utviklingsmodus. Her er det du treng å vite:

1. Firmware-sårbarheit
Per no er den nyaste firmwareoppdateringa (10.0.25398.4478) sårbar for exploiten. Sjølv om det er ein nyare versjon tilgjengeleg for beta-testarar i Xbox Insider-programmet (10.0.25398.4908), er den offisielle versjonen framleis sårbar. Det er avgjerande å sikre at konsollen din kjører den korrekte firmwareversjonen for å nyttiggjere deg exploiten.

2. Oppdatering av konsoll offline
For å redusere risikoen for utilsiktete nettbaserte oppdateringar, er det tilrådd å halde seg offline og bruke funksjonen for offline oppdatering. Men nokre brukarar har meldt om problem med at offline-oppdateringa ikkje fungerer for dei. I tillegg må du ha Game Script-appen lasta ned og installert på Xboxen din for at exploiten skal fungere. Denne appen kan berre installeres på den nyaste firmwaren, så det er avgjerande å førebu konsollen di tilsvarende.

3. Ikkje ein tradisjonell jailbreak
I motsetnad til populær tru, er denne exploiten ikkje ein tradisjonell jailbreak som muliggjer piratkopiering. Exploiten gir full kontroll over den virtuelle maskinen der appane køyrer, men tillèt ikkje piratkopiering. Det er uklart om denne avgrensinga kan hevast i framtida.

4. Utgivelsesdato og arbeid som gjenstår
Hackaren bak exploiten, carrot_c4k3, forventar å gje ut exploiten i starten av neste månad. Men det er framleis betydeleg arbeid som må gjerast på kjernedelen av exploiten. Carrot_c4k3 har møtt på utfordringar på grunn av kaslr og jobbar no med å finne ein omgåing.

5. Ytterlegare informasjon
For dei som er interesserte i Xbox One-sikkerheit, kan meir informasjon finnast på exploits.forsale/24h2-nt-exploit/. I tillegg er ein YouTube-video som diskuterer exploiten, innbakt nedanfor.

6. Førebu og vent
For å sikre at du er klar for exploiten når den blir lansert, bør du følgje desse stega:
– Sjå til at Xboxen din køyrer firmware 10.0.25398.4478.
– Dersom du har ein nyare firmware, prøv å rull tilbake til den sårbare versjonen.
– Set konsollen din som «Hovudkonsoll» for kontoen din.
– Last ned og start Game Script-appen for å laste ned/cache lisensen.
– Ta konsollen din offline ved å sette ein manuell primær DNS-adresse på 127.0.0.1.
– Vurder å bruke ein enhet eller mikrokontroller som kan simulere eit tastatur for å unngå unødvendig mykje manuell skriving.

Ved å fylgje desse stega og halde deg oppdatert, kan du førebu konsollen din og ta del i spenninga for den komande Xbox One exploiten. Hald eit auge ute for vidare oppdateringar og lanseringsinformasjon.

Nokre ekstra fakta som er relevante for temaet Xbox One exploit:

1. Xbox One Homebrew Scene: Exploiten forventes å opne opp Xbox One homebrew-miljøet, noko som tillèt brukarar å utvikle og køyre sin eigen programvare og applikasjonar på konsollen. Dette kan føre til oppretting av tilpassa spel, emulatorar og homebrew-verktøy, og utvide funksjonaliteten til Xbox One utover det opphavlege bruksområdet.

2. Reversering: Å utvikle ein exploit for ei spelkonsoll som Xbox One krev reversering av firmwaren og systemprogramvaren. Denne prosessen krev omfattande kunnskap om programmering, maskinvare og sikkerheitssystem, og gjer det til eit komplekst tiltak som tek tid og ekspertise.

3. Konsoll-bricking: Det er alltid ein risiko for å «bricke» konsollen din når du prøver å exploite eller modifisere den. Å «bricke» betyr å gjere konsollen ubrukeleg, ofte grunna ein firmware- eller programvarefeil. Brukarar bør vere forsiktige og forstå potensielle risikoar knytt til å prøve exploit.

4. Onlinekompatibilitet: Sjølv om exploiten primært fokuserer på offline funksjonalitet, kan det vere bekymringar om onlinekompatibilitet. Det er uklart om Microsoft vil ta steg for å handtere exploiten og lappe ho i framtidige firmwareoppdateringar, noko som potensielt kan gjere exploiten nyttelaus for online-speling.

Sentrale spørsmål og svar:

Sp. Kan denne exploiten brukast til piratkopiering?
Sv. Nei, exploiten mogleggjer ikkje piratkopiering på Xbox One. Ho gir kontroll over den virtuelle maskinen, men piratkopiering blir ikkje støtta.

Sp. Vil denne exploiten fungera på alle Xbox One-konsollar?
Sv. Exploiten fungerer for tida på Xbox One-konsollar som køyrer firmwareversjon 10.0.25398.4478. Det er tilrådd å rullere til denne versjonen dersom du har ein nyare firmware.

Sp. Er det ein risiko for å bli utestengd frå Xbox Live for å bruke exploiten?
Sv. Microsoft har strenge retningsliner mot hacking og exploiting av konsollane deira. Det er mogleg å bli utestengd frå Xbox Live om ein blir oppdaga med å bruke exploiten eller noko anna uautorisert modifisering.

Fordelar med exploiten:
– Mogleggjer brukarar å køyre eigen programvare og applikasjonar på Xbox One, og utvide funksjonaliteten.
– Mogleggjer utviklinga av tilpassa spel, emulatorar og homebrew-verktøy.
– Gir større kontroll over den virtuelle maskinen der appane køyrer.

Ulemper med exploiten:
– Risiko for å «bricke» konsollen eller gjere henne ubrukeleg.
– Exploiten kan moglegvis ikkje fungere på framtidige firmwareoppdateringar.
– Potensiell risiko for å bli utestengd frå Xbox Live.

Relaterte lenker:
exploits.forsale