Xbox samarbeider med Amazon Fire TV for å utvide skybasert speling

Xbox samarbeider med Amazon Fire TV for å utvide skybasert speling

Xbox Collaborates with Amazon Fire TV to Expand Cloud Gaming

Xbox og Amazon utnyttar deira samarbeid for å introdusere Xbox-spelstraum på Fire TV-enheter. Denne nyaste utviklinga kjem etter Microsoft si kunngjering og er no tilgjengeleg for Game Pass Ultimate-abonnentar.

For å byrje å nyte konsollfri spel på Fire TV, treng brukarane berre å laste ned Xbox-appen på den kompatible enheten deira. Amazon Fire TV Stick 4K og Fire TV Stick 4K Max støttar begge denne funksjonen. Når appen er installert, kan brukarane logge seg inn med den aktive Xbox Game Pass Ultimate-kontoen deira.

Ved å gjere dette, får abonnentane tilgang til Microsoft si omfattande Xbox Game Pass-bibliotek gjennom skystraumming. For å sikre jevn speloppleving, tilrår dei ein minimum internett-tilkoplingshastigheit på 20 Mbps, saman med eit 5 GHz Wi-Fi-nettverk. I tillegg må brukarane koble til ein Bluetooth-kompatibel kontroller til Fire TV-enheten deira. Støtta kontrollarar inkluderer Xbox Wireless Controller, Xbox Adaptive Controller og PlayStation DualSense.

Denne utvidinga av Xbox-spelstraum følgjer den vellykka lanseringa av Xbox-appen for Samsung TV-ar i 2022. Xbox-sjef Phil Spencer understreka at appen representerer Microsoft si nye strategi for å gjere skygaming tilgjengeleg for eit breiare publikum. Avgjerda om å avbryte utviklinga av Keystone-enheten, ein Xbox-skygamingkonsoll, var ein del av denne endringa.

Nylege lekkasjar på nettet har avdekka den eksterne designen til Keystone-enheten, som samsvarar med ein tidlegare prototype sett på hylla til Phil Spencer i oktober 2022. Sjølv om avlysinga, samarbeidar no Microsoft med Amazon Fire TV for å halde fram med å utvide skygaming-tenestene sine. Med tilgjenge i 25 land, er Xbox-spelstraumopplevinga klar til å nå fleire spelarar over heile verda.

Ytterlegare fakta:
– Amazon Fire TV-enheter er strøyme-mediaspelarar som koplar til HDMI-porten på eit fjernsyn. Dei lar brukarar få tilgang til ulike strøymetenester, apper og spel på TV-en deira.
– Xbox Game Pass Ultimate er ein abonnementsteneste som gir brukarar tilgang til eit stort bibliotek med spel for Xbox-konsollar og PC. Den inkluderer også skygaming, som lar abonnentar streame spel til kompatible enheter.
– Xbox-appen er tilgjengeleg på ulike plattformer, inkludert Windows, iOS og Android. Den lar brukarar få tilgang til Xbox Game Pass-biblioteket deira, koble seg til med vener og administrere Xbox-profilen sin.
– Skygaming, også kjent som spelstraumming, lar spelarar streame spel over internett, og eliminerer behovet for kraftig maskinvare og opnar for spel på lågmekte enheter.
– Xbox Wireless Controller er standardkontroller for Xbox-konsollar. Xbox Adaptive Controller er designa for spelarar med avgrensa mobilitet, og gir meir tilgjengelegheitsalternativ. PlayStation DualSense-kontrolleren er standardkontroller for PlayStation 5-konsollen, men er også kompatibel med enkelte Xbox- og PC-spel.

Viktigste spørsmål og svar:
1. Kva er Xbox-appen og korleis fungerar den på Fire TV?
– Xbox-appen er ein plattform der brukarar kan få tilgang til Xbox Game Pass-biblioteket deira, snakke med vener, og administrere Xbox-profilen sin. På Fire TV-enhetene kan brukarar no laste ned Xbox-appen og nyte Xbox-spelstraum utan å trenge ein Xbox-konsoll.

2. Kva for enheter støttar Xbox-spelstraum på Fire TV?
– Amazon Fire TV Stick 4K og Fire TV Stick 4K Max er kompatible med Xbox-spelstraum.

3. Kva internett-tilkoplingshastigheit blir tilrådd for jevn speloppleving?
– Det blir tilrådd å ha ein minimum internett-tilkoplingshastigheit på 20 Mbps for jevn speloppleving.

4. Kva kontrollarar kan brukast med Xbox-spelstraum på Fire TV?
– Brukarar treng å koble til ein Bluetooth-kompatibel kontroller til Fire TV-enheten sin. Støtta kontrollarar inkluderer Xbox Wireless Controller, Xbox Adaptive Controller og PlayStation DualSense.

Viktige utfordringar eller kontroversar:
1. Kompatibilitet: Medan samarbeidet mellom Xbox og Amazon Fire TV utvidar tilgangen til skygaming, er det viktig å merke seg at ikkje alle enheter er kompatible. Brukarar må sikre seg at dei har ein kompatibel Fire TV-enhet og ein Bluetooth-kompatibel kontroller for å nyte Xbox-spelstraumopplevinga.

2. Internett-tilkopling: Ein jevn speloppleving er avhengig av ei stabil og høg internett-tilkoplingshastigheit. Brukarar med dårleg eller ustabil internett-tilkopling kan oppleve forsinking eller avbrote speloppleving.

Fordelar:
1. Tilgjengelegheit: Xbox-spelstraum på Fire TV lar spelarar nyte kvalitetsspel utan behovet for ein Xbox-konsoll. Brukarar kan få tilgang til eit breitt utval av spel direkte frå Amazon Fire TV-enheten deira.

2. Praktisk: Med moglegheita til å streame spel, er brukarane ikkje avgrensa til å spele på ein spesifikk enhet. Dei kan nyte spel på TV-en gjennom ein Fire TV-enhet eller bytte til andre kompatible plattformer som smarttelefonar, nettbrett eller PC-ar.

Ulemper:
1. Avhengigheit av internett: Xbox-spelstraum er avhengig av ei stabil og høg internett-tilkoplingshastigheit. Brukarar i område med dårleg eller upåliteleg internett-tilkopling kan ha problem med å ha ei jevn og fin speloppleving.

Relaterte lenker:
Offisiell Xbox-nettstad
Amazon Fire TV Stick 4K Max
Xbox-app for Samsung TV-ar