Nowe badania pokazują potencjał rzeczywistości wirtualnej dla oceny wyników strzelania

Nowe badania pokazują potencjał rzeczywistości wirtualnej dla oceny wyników strzelania

New Study Shows Potential of Virtual Reality for Shooting Performance Assessment

Technologia wirtualnej rzeczywistości udowodniła swoją wartość jako narzędzie szkoleniowe w organach ścigania i wojsku. Jednakże ostatnie badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Stanu Ohio sugeruje, że jej korzyści wykraczają poza nauczanie umiejętności posługiwania się bronią. Badanie wykazało, że wirtualna rzeczywistość może dokładnie rejestrować wyniki strzelania i wiarygodnie śledzić postępy osób w czasie.

W badaniu wzięło udział 30 uczestników o zróżnicowanym doświadczeniu w obsłudze karabinu. Korzystając z symulatora balistycznego o nazwie VirTra V-100, badacze byli w stanie zbierać dane dotyczące trafności uczestników, decyzji oraz czasu reakcji. Symulator rejestrował te metryki dokładnie do milimetra odległości i milisekundy czasu.

Co ważne, badanie potwierdziło, że symulator jest wiarygodnym narzędziem badawczym. Wyniki mogłyby potencjalnie prowadzić do opracowania standaryzowanych wyników oceny wydajności w treningu balistycznym w wirtualnej rzeczywistości. Byłby to pierwszy raz, gdy takie wyniki są ustalone.

Według Alexa Bugi, pierwszego autora badania, zespół skutecznie rozszyfrował, jak eksportować i interpretować zebrane dane. Skupili się na trzech kluczowych obszarach: celności, podejmowaniu decyzji oraz czasie reakcji, mierząc łącznie 21 istotnych zmiennych. Analizując te zmienne, można wygenerować kompleksowy raport oceniający trafność strzałów osoby, jej precyzję, skupienie oraz szybkość.

Zainteresowanie wirtualną rzeczywistością w ocenie wydajności nie ograniczało się do przywódców organów ścigania i wojska. Zespół ds. Przyszłości Szkolenia Policji w Ohio pod przewodnictwem Prokuratora Generalnego zalecił włączenie technologii wirtualnej rzeczywistości do protokołów szkoleniowych. To odzwierciedla potencjał wykorzystania wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia selekcyjnego w całym kraju.

Symulator VirTra działa poprzez umożliwienie użytkownikom strzelania do dużej ekranu bez noszenia gogli. Karabin używany w symulacji został dostosowany, aby wywoływać takie samo odrzut jak broń policyjna lub wojskowa. Uczestnicy badania obejmowali cywili, policjantów, członków jednostki SWAT oraz kadetów ROTC.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie podkreśla potencjał wirtualnej rzeczywistości jako zaawansowanego środowiska szkoleniowego wspierającego cele obronne narodowe. Dalsze badania i rozwijanie technologii wirtualnej rzeczywistości mogą okazać się nieocenionym narzędziem w ocenie wyników strzelania oraz doskonaleniu programów szkoleniowych.