Det nya mästerskapssystemet i League of Legends: En frustration för ARAM-spelare

Det nya mästerskapssystemet i League of Legends: En frustration för ARAM-spelare

The New Mastery System in League of Legends: A Frustration for ARAM Players

League of Legends har nyligen övergått till ett nytt mästerskapssystem för att ge spelare en mer givande upplevelse. Det gamla systemet byggde på att tjäna mästarpunkter baserat på prestationer i spelet, medan det nya systemet introducerade märken av mästerskap som spelare behöver samla genom att spela ett visst antal spel med en champion och uppnå vissa graderingar.

Även om det nya systemet verkar lovande för de flesta spelare, utgör det en betydande utmaning för de som främst spelar ARAM, det populära och snabba spelläget i League of Legends. ARAM-spelare utgör en betydande del av gemenskapen, med otroliga 450 000 000 matcher spelade i detta spelläge.

Tyvärr lyckas inte det nya mästerskapssystemet att tillräckligt anpassa sig till ARAM-spelare. I ARAM tilldelas champions slumpmässigt till spelare, vilket begränsar deras förmåga att konsekvent spela en specifik champion som krävs för att tjäna märken av mästerskap. Som enbart ARAM-spelare fann jag det frustrerande att se att även efter att ha spelat 150 matcher hade jag bara lyckats slutföra den första milstolpen för ett fåtal champions.

Problemet ligger i beroendet av både antalet spelade matcher och att uppnå specifika poäng för att tjäna de önskade märkena av mästerskap. Att få tillräckligt med milstolpar för ett märke av mästerskap, och än mindre två för nivå 10, är en skrämmande uppgift för ARAM-spelare. Tidsbegränsningen för varje Split förvärrar utmaningen ytterligare och lämnar lite utrymme för ARAM-entusiaster att visa sin hängivenhet till specifika champions.

League of Legends, med sin inriktning på Summoner’s Rift och esportscenen, försummar oavsiktligt behoven hos sin ARAM-gemenskap. Även om populariteten av ARAM kanske inte är överraskande på grund av den kortare spellängden, är det nedslående att se det nya mästerskapssystemet skugga de njutbara upplevelserna för ARAM-spelare.

När League of Legends fortsätter att utvecklas är det avgörande för Riot Games att överväga de olika preferenserna och spillestilarna hos sin spelarbas. Ett reviderat mästerskapssystem som erkänner de unika utmaningarna och dynamiken i ARAM skulle vara en välkommen förbättring, och säkerställa att alla spelare, oavsett deras föredragna spelläge, kan njuta av de belöningar och erkännanden de förtjänar.

Ytterligare fakta:

1. Det nya mästerskapssystemet i League of Legends introducerades i Patch 11.23.
2. Märkena av mästerskap är uppdelade i 10 nivåer, och varje nivå kräver att ett visst antal milstolpar slutförs.
3. Milstolparna uppnås genom att tjäna S- eller högre betyg med en champion i Summoner’s Rift eller ARAM.
4. ARAM-spelare har begränsad kontroll över vilken champion de spelar, eftersom champions slumpmässigt tilldelas.
5. ARAM-endast spelare har uttryckt frustration över det nya mästerskapssystemet, eftersom det gör det svårt för dem att tjäna märken av mästerskap.
6. Vissa ARAM-spelare har övergått till att byta champions med sina lagkamrater för att öka sina chanser att spela med en specifik champion.
7. Tidsbegränsningen för varje Split lägger ytterligare press på ARAM-spelare att tjäna tillräckligt med milstolpar inom en begränsad tidsram.

Nyckelfrågor och svar:

1. Varför införde League of Legends det nya mästerskapssystemet?
– Det nya mästerskapssystemet infördes för att ge spelare en mer givande upplevelse och för att ge incitament att bemästra champions.

2. Hur kan ARAM-spelare tjäna märken av mästerskap?
– ARAM-spelare kan tjäna märken av mästerskap genom att uppnå S- eller högre betyg med en champion i ARAM-matcher.

3. Hur många milstolpar krävs för varje nivå i mästerskapssystemet?
– Antalet milstolpar som krävs för varje nivå varierar, med högre nivåer som kräver fler milstolpar.

Utmaningar eller kontroverser:

1. Det nya mästerskapssystemet sätter ARAM-spelare i en nackdel, då de har begränsad kontroll över vilken champion de spelar.
2. Tidsbegränsningen för varje Split tillsätter press för ARAM-spelare att tjäna tillräckligt med milstolpar inom en begränsad tidsram.
3. Vissa ARAM-spelare har föreslagit att det nya mästerskapssystemet bör justeras för att ta hänsyn till de unika utmaningarna och dynamiken i ARAM.

Fördelar med det nya mästerskapssystemet:

1. Det ger spelare en känsla av progression och prestation när de tjänar märken av mästerskap.
2. Det uppmuntrar spelare att förbättra sin prestation med specifika champions.

Nackdelar med det nya mästerskapssystemet:

1. Det är inte väl lämpat för ARAM-spelare, som har begränsad kontroll över vilken champion de spelar.
2. Det kan leda till frustration och avsky för ARAM-spelare som inte kan tjäna tillräckligt med milstolpar.

Föreslagen relaterad länk: League of Legends officiella webbplats